facebook

Homines Urbani – program stypendialny

Homines Urbani – program stypendialny. Zapraszamy do składania aplikacji na 2008 rok. Cykliczny projekt Stowarzyszenia Willa Decjusza i Instytutu Książki, obejmujący stypendia dla pisarzy, tłumaczy oraz krytyków literatury z Polski, krajów niemieckojęzycznych oraz Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji. Stypendia finansowane są przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Roberta Boscha i Szwajcarską Fundację dla Kultury Pro Helvetia.

 

Motywem przewodnim jest literatura jako platforma porozumienia europejskich homines urbani. „Urbani” nie tylko w wąskim znaczeniu „miejski”, lecz „światowy” – obyty w świecie i otwarty na świat. Kraków, nazywany „miastem poetów”, jest miastem stworzonym dla takiego dialogu. Willa Decjusza – renesansowy pałac o bogatych tradycjach humanistycznych to locus amoenus, locus superior – idealne miejsce spotkań i wymiany intelektualnej i artystycznej. Dwa razy w roku, wiosną (zawsze od 1 kwietnia do 30 czerwca) i jesienią (od 1 września do 30 listopada), przyjeżdżają tu pisarze, krytycy literaccy i tłumacze. W Krakowie spędzają trzy miesiące. Mieszkają w zabytkowej oficynie na terenie otoczonej parkiem, renesansowej Willi Decjusza. Pracują nad własnymi projektami twórczymi, wspólnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, wzajemnie się poznają i inspirują. Podczas stypendium inicjują i współorganizują spotkania literackie, dyskusje, warsztaty.

 

Program Homines Urbani oferuje także stypendia twórcze dla osób z krajów niemieckojęzycznych, realizujących związane z Polską projekty artystyczne (fotografików, filmowców, dziennikarzy etc.), w terminach ustalanych indywidualnie. Stypendia te przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy.

 

Kto może się ubiegać?

 

Autorzy, tłumacze literatury, krytycy literaccy (wiek do 35 lat), którzy są zainteresowani polską, niemiecką, europejską kulturą/literaturą oraz kontaktem ze środowiskiem intelektualistów, literatów, artystów z zagranicy.

Twórcy niemieckojęzyczni realizujący związane z Polską projekty artystyczne (bez ograniczenia wieku). Wymagany opis projektu.

 

Co obejmuje stypendium?

 

  • pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie Willi Decjusza (jednoosobowe pokoje z łazienką, w pokojach bezpłatny dostęp do internetu, wspólna kuchnia wyposażona w sprzęt kuchenny i naczynia)
  • miesięczne stypendium w wysokości 3.000 zł brutto
  • pomoc ze strony Willi Decjusza w organizacji pobytu, kontaktach ze środowiskiem Krakowa, ewentualnie organizacji spotkań autorskich

 

Jak się ubiegać?

 

  • zgłoszenia zawierające życiorys, listę publikacji, list motywacyjny oraz ewentualny opis projektu realizowanego w Krakowie należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: renata@villa.org.pl
  • do 20 stycznia 2008 (termin dotyczy stypendiów dla pisarzy i twórców niemieckojęzycznych). Decyzję o przyznaniu stypendium prześlemy Państwu pocztą elektroniczną do 31 stycznia 2008.
  • do 15 lutego 2008 (termin dotyczy pisarzy z Polski i wymienionych wyżej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, bez krajów niemieckojęzycznych: pobyty w okresie od kwietnia do czerwca) oraz
  • do 15 maja 2008 (termin dotyczy pisarzy z Polski i wymienionych wyżej krajów Europy Środkowej i Wschodniej: pobyty w okresie od września do listopada). Decyzję o przyznaniu stypendium prześlemy Państwu pocztą elektroniczną najpóźniej do 28 lutego 2008 (pobyty kwiecień – czerwiec) względnie do 15 czerwca 2008 roku (pobyty wrzesień – listopad).

Zobacz także