facebook

Przy kawie o dziedzictwie: Aranżacja konserwatorska w zabytkach architektury

Aranżacja, bądź też aranżowanie to terminy, które najczęściej odnoszą się do świata muzyki i utworów muzycznych, którym poprzez aranżację nadaje się nowy obraz dźwiękowy. Aranżacja to innymi słowy twórcze opracowanie już istniejącego utworu. I choć świat muzyki jest niezwykle interesujący, podczas kolejnego spotkania popularyzującego wiedzę w ramach projektu pt.

„Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin.” porozmawiamy o innym typie aranżacji, a konkretnie aranżacji konserwatorskiej.

 

– Czym jest aranżacja konserwatorska odnosząca się do zabytków architektury?

– Skąd wynikają różnice we współczesnym pojmowaniu terminu „aranżacja konserwatorska” i jaka jest etymologia powyższego pojęcia?

– Czy każda aranżacja zabytków zasługuj na miano konserwatorskiej?

 

Już 20 maja (czwartek) o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy Zoom i transmisji online, spotkamy się z ekspertami w dziedzinie konserwacji: Panią Bożeną Boba-Dygą i Panem Waldemarem Komorowskim. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną liczne przykłady aranżacji, m.in. kompleksy architektoniczne, elewacje, wnętrza, różne style aranżowania. Omówione zostanie również pojęcie tzw. konserwacji zachowawczej oraz rekonstrukcje i ich zakres. Uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowanie różne fazy przekształceń zabytków.

 

W części podsumowującej spotkanie zaproszeni goście zmierzą się z zagadnieniem aranżacji w kryzysie. Wspólnie, zapraszając do dyskusji odbiorców spotkania, zastanowimy się Czy aranżacja konserwatorska w obliczu kryzysu ma w ogóle sens i rację bytu?

 

Zapraszamy do bezpośredniego udziału na platformie Zoom:

 

Join Zoom Meeting

 

https://zoom.us/j/94407388345?pwd=K2FGWk9Na1ZNWGt2VDJFck8rMm10dz09

 

Meeting ID: 944 0738 8345

Passcode: 073006

 

oraz transmisji na kanałach Facebooka:

 

https://www.facebook.com/Decjusz 

https://www.facebook.com/WillaDecjusza 

https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej 

 

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

 

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność. 

 

Operatorem Programu jest: 

www.frse.org.pl 

https://education.org.pl  

 

Zobacz także