facebook

Warsztat pt.: Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego – prawo i praktyka

W imieniu Instytutu Kultury Willa Decjusza, Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członków partnerstwa w projekcie „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin.” – finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Programu Edukacja zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji osób związanych z pracą na rzecz zabytków.

 

IV z cyklu warsztatów pt.: „Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego – prawo i praktyka” odbędzie się 17 czerwca o godz. 10:00, w Willi Decjusza (format stacjonarny). Podczas warsztatów, uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami:

– prawne aspekty ochrony na wypadek szczególnych zagrożeń (obszar przygotowań obronnych, kryzysowych, OC, ochrony zbiorów i instytucji);

– instytucje wyspecjalizowane w ochronie dziedzictwa kultury (WKZ, WUOZ, NID, NIMOZ, służby mundurowe, inne podmioty);

– współpraca i współdziałanie różnych podmiotów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury (administracja rządowa, samorządowa, organizacje pozarządowe);

– program Błękitnej Tarczy – pogotowia, pomocy, doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury (BSI, PKBT, nowe wyzwania);

– przygotowanie ćwiczeń w instytucjach kultury (praktyczne porady jak je przygotować);

– w jakim kierunku idziemy (co się dzieje na podwórku międzynarodowym i krajowym na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury).

Warsztaty poprowadzi Pan Pułkownik Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa dziedzictwa kultury.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności: pracowników administracji samorządowej, państwowej, instytucji kultury, administratorów, zarządców obiektów zabytkowych, przedstawicieli instytucji kościelnych, architektów, studentów kierunków związanych z ww. tematyką, służby mundurowe.

Czas trwania: 6h

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza z Platformą dialogu międzykulturowego lub p. Justyną Pawlik justyna.pawlik@willadecjusza.pl

 

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/DuWn5YEnKRn3vHhG9

 

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

Zobacz także