facebook

Program Wyszehradzkich Rezydencji Literackich 2013

Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

 

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

 

Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

Tegoroczna edycja programu odbędzie się w okresie od 1. września do 30. listopada 2013 i umożliwi 16 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących.

 

Każda Instytucja Goszcząca będzie odpowiedzialna za organizację pobytu grupy 4 Rezydentów Literackich (z Czech, Polski, Słowacji i Węgier), którzy będą pracować nad indywidualnymi projektami literackimi i uczestniczyć wspólnie w wydarzeniu literackim zorganizowanym w mieście goszczącym.

 

16 stypendystów programu zostanie wybranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza.

 

Rezydenci zostaną wybrani przez komisję rekrutacyjną, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i równości udziału czeskich, polskich, słowackich i węgierskich Rezydentów i Instytucji Goszczących.

 

Zobacz także