facebook

Konferencja „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”

W poniedziałek 14 maja 2018 w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. „Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa”. Moderatorem jednego z paneli była dr. Danuta Glondys Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych w Stowarzyszeniu Willa Decjusza. 

 

Panel poświęcony był potrzebom edukacyjnym dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji (obcokrajowców, imigrantów, Polaków powracających z zagranicy) w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu. Celem jego było zwrócenie uwagi na potrzeby kontynuowania nauki języka i wiedzy o kulturze kraju ojczystego oraz zachęcenie środowiska edukacyjnego do większej aktywności w tym zakresie.

 

Panelistami byli

Oleg Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy

Ivan Škorupa, Konsul Generalny Słowacji

Sandor Nedeczky, Konsul Węgier

Tom Zia, Konsulat Generalny USA

Szymon Malecki, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga

 

fot. Aleksandra Zapolska

 

Zobacz także