facebook

Warsztat pt.: „Przestępstwa przeciwko zabytkom i karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury”

Omówione zostaną zagadnienia związane z prawem ochrony dziedzictwa kultury i ujęciem systemowym ochrony dziedzictwa kultury, umiejscowienie ochrony karnoprawnej w ramach systemu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz  zagrożenia dziedzictwa kultury przestępczością wraz z przestępstwami przeciwko dziedzictwu kultury w prawie krajowym.

 

Zapisz się: https://forms.gle/4vSG9Jn56ESa58oP7

 

W imieniu Instytutu Kultury Willa Decjusza, Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członków partnerstwa w projekcie „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin.” – finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Programu Edukacja zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów mających na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji osób związanych z pracą na rzecz zabytków.

 

Podczas V z cyklu warsztatów pt. „Przestępstwa przeciwko zabytkom i karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury”, który odbędzie się 17 czerwca o godz. 10:00 w Willi Decjusza w Krakowie (format stacjonarny), omówione zostaną zagadnienia związane z prawem ochrony dziedzictwa kultury i  ujęciem systemowym ochrony dziedzictwa kultury.

 

Podczas warsztatów, uczestnicy zostaną zaznajomieni z zagadnieniami:

 

– umiejscowienie ochrony karnoprawnej w ramach systemu ochrony dziedzictwa kulturowego;

– zagrożenie dziedzictwa kultury przestępczością wraz z przestępstwami przeciwko dziedzictwu kultury w prawie krajowym;

– międzynarodowa współpraca w ochronie dziedzictwa kultury oraz analiza przypadków.

 

W czasie szkolenia przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

 

Warsztaty poprowadzi  prof. Kamil Zeidler, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Czas trwania warsztatu: 6h

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza z Platformą dialogu międzykulturowego lub p. Justyną Pawlik justyna.pawlik@willadecjusza.pl

 

Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/iS3RK9DBZrw7Et366

 

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

Zobacz także