facebook

 Centrum Aktywności Seniorów w 2018 roku

 

Centrum Aktywności Seniorów to przedsięwzięcie, którego celem jest integracja i aktywizacja osób w wieku 60+, pogłębienie ich wiedzy, kompetencji kulturowych, potencjału twórczego i społecznego. Projekt adresowany jest do 70 bezpośrednich odbiorców, mieszkańców Krakowa. Siedzibą Centrum jest renesansowy zespół pałacowo-parkowy Willi Decjusza.

 

Centrum Aktywności Seniorów w 2018 roku to kontynuacja projektu rozpoczętego w październiku 2017 roku. W tym okresie Centrum zgromadziło ponad 70 członków. Zrealizowano ponad 130 godzin zajęć edukacyjnych. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w ponad 60 godzinach zajęć rozwojowych, takich jak gimnastyka pilates, spacery po Woli z kijkami do Nordic Walking, zajęcia usprawniające na basenie. Uczestnicy projektu wzięli udział w wystawach, seansach filmowych, spektaklu teatralnym i innych wydarzeniach mających na celu inicjowanie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

 

Metodologia działań edukacyjnych projektu to w głównej mierze zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjnym i rozwojowym, prowadzone metodami aktywnymi, na różnych poziomach zaawansowania. W ramach projektu realizowane są działania inicjowane przez jego uczestników, w tym udział w zewnętrznych wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych. Projekt uwzględnia bariery funkcjonalne osób w wieku starszym i dąży do ich niwelowania. Zespół projektowy będzie angażował beneficjentów do pracy wolontariackiej oraz animował działania o charakterze międzypokoleniowym.

 

W ramach programu odbywają się:

 

 • Warsztaty Literackie „Piszmy Więc”
 • Nowe Technologie ­– zajęcia komputerowe
 • Zdrowy Tryb życia – cykl spotkań z ekspertami
 • Rozwój osobisty – pn. „Spotkania inspirujące” – cykl warsztatów
 • rozwój osobisty – spotkania indywidualne
 • Basen ­– zajęcia z gimnastyką usprawniającą
 • Spacery po WOLI – do dyspozycji uczestników kijki do Nordic Walking
 • Pilates – zajęcia z instruktorem
 • Zajęcia terenowe – muzea, wystawy, kino, wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • „Nasze Sprawy” – spotkania organizacyjne członków Centrum Aktywności Seniora w Willi Decjusza

 

 

Projekt służy realizacji następujących celów bezpośrednich:

 

 • rozwojowi kompetencji kulturowych i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze w grupie uczestników i uczestniczek 60+
 • promocji dobrowolnej pracy w organizacji pożytku publicznego oraz samopomocy i samoorganizacji wśród beneficjentów oraz wolontariatu na rzecz innych osób/organizacji/inicjatyw
 • poprawy jakości i różnorodności oferty edukacyjnej dla osób starszych, znoszenie limitu wieku, zdrowia i sprawności w dostępie do edukacji.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z wydarzeń Centrum Aktywności Seniorów w 2017 roku. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także