facebook

Visegrad Heritage Lab – Podsumowanie projektu

 

21 września 2020, rozpoczął się kolejny projekt Instytutu Kultury Willa Decjusza – Villa Decius Visegrad Heritage Lab, którego Stowarzyszenie Willa Decjusza było partnerem, tym razem w nowej, zmienionej formie online. Podczas dyskusji absolwenci flagowych projektów Willi Decjusza porozmawiali na temat działania i współpracy w rzeczywistości pełnej ograniczeń oraz o konieczności działań edukacyjnych i kulturalnych. Projekt otworzył panel inaugurujący pt. “Culture in Times of Pandemia – Impact and Response Tracker” w którym udział wzięli: dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Eedit Szilágyiné Bátorfi, przedstawicielka Václav Havel Library – Barbora Grečnerová, przedstawicielka partii Postępowa Słowacja – Zora Jaurová, Dániel Levente Pál – przedstawiciel Petőfi Literary Fund oraz Magdalena Doksa-Tverberg – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Dyskusja moderowana była przez p. prof. Dominikę Kasprowicz, dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza.

 

Transmisja panelu inaugurującego projekt została zapisana i jest dostępna pod linkiem poniżej, zapraszamy do jej obejrzenia:

 

 

Podczas spotkań warsztatowych online uczestnicy projektu za pośrednictwem platformy Zoom spotykali się z mentorką projektu p. Anną Lach, animatorką i menadżerem, która posiada praktyczne doświadczenie w różnych dziedzinach i sektorach kultury. Za sprawą sesji wspólnych i indywidualnych, uczestnicy Laboratorium zdefiniowali swoje zagadnienia tematyczne, nad którymi zdecydowali się pracować. W pierwszym tygodniu projektu uczestnicy wzięli udział w trzech sesjach warsztatowych pt. Etyka, Ekonomia, Emocje. W części poświęconej etyce, omówione zostały zagadnienia postaw i wyborów w czasie pandemii, dotyczących organizacji i instytucji kultury ich organizatorów, odbiorców, pracowników i partnerów. Warsztat z zakresu ekonomii uwagę skupił na kosztach przejść pandemicznych dla sektora kultury. Podczas warsztatu poświęconego emocjom ważną rolę odegrało pytanie: Za czym jako obserwatorzy i kreatorzy kultury tęsknimy najbardziej, oraz o co najbardziej się troszczymy. W pierwszym tygodniu projektu uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z dr Angeliką Eder, dyrektor Fundacji Genshagen, które poświęcone było wymianie międzykulturowej ponad granicami.

 

Podczas sesji podsumowującej projekt, która odbyła się 26 października, na platformie Zoom, uczestnicy zaprezentowali owoce swojej pracy, oraz odpowiedzieli na zadane wcześniej przez Organizatora pytania, m.in. na temat zmiany dynamiki wydarzeń we własnym kraju w trakcie realizacji projektu, następstwach i wpływie tych zmian na działania oraz kontekst osobisty. Pytano także o wpływ kontekstu międzynarodowego, w którym realizowano projekt na postrzeganie problemów generowanych w sektorze kultury i edukacji w czasie kryzysu powodowanego pandemią Covid 19.

 

Dzięki silnemu wsparciu ze strony p. Anny Lach, projekt mimo nowej formy i nowych wyzwań z formatem związanych, zakończył się sukcesem i wypracowaniem rezultatów, tj. osobistych esejów zawierających pewne przemyślenia na temat definiowane na początku warsztatów.

 

Jeszcze raz dziękujemy, że byliście z Nami w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie!

Sponsorzy:

Zobacz także