facebook

Wyniki rekrutacji do Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich 2013

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaakceptował Rezydentów Literackich na rok 2013. Przypominamy, że program jest inicjatywą Stowarzyszenia Willa Decjusza i Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

 

Czechy:

 

1) Ondřej Buddeus – Literarné informačné centrum w Bratysławie (SK)

2) Pavel Kolmačka – Institut umeni w Pradze (CZ)

3) Ivana Myšková – Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie (PL)

4) David Zábranský – Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie (HU)

 

Polska:

1) Anka Herbut – Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie (PL)

2) Agnieszka Piotrowska – Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie (HU)

3) Mariusz Surosz – Institut umeni w Pradze (CZ)

4) Robert Rient – Literarné informačné centrum w Bratysławie (SK)

 

Słowacja:

1) Jana Beňová – Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie (HU)

2) Andrej Gogora – Literarné informačné centrum w Bratysławie (SK)

3) Andrej Hablák – Institut umeni w Pradze (CZ)

4) Ivan Štrpka – Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie (PL)

 

Węgry:

1) András Forgách – Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie (PL)

2) András Gerevich – Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie (HU)

3) Mónika Mesterházi – Institut umeni w Pradze (CZ)

4) Péter Rácz – Literarné informačné centrum w Bratysławie (SK)

 

Zobacz także