facebook

Dziedzictwo Oskara Kolberga (2014)

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza w 2014 r. włączyło się w obchody Roku Oskara Kolberga, który został ogłoszony w związku z 200. rocznicą jego urodzin. Poprzez różnorodne wydarzenia przez cały rok przypominane były jego prekursorskie badania rodzimej kultury, a także dokonania na polu etnograficznym i artystycznym.

 

Założeniem projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie pn. Dziedzictwo Oskara Kolberga było międzynarodowe popularyzowanie dorobku naukowego, dokumentacyjnego oraz twórczego, jaki zgromadził i pozostawił wybitny polski badacz i zbieracz kultury ludowej, etnograf muzyczny, a także kompozytor i jeden z pierwszych chopinologów – Oskar Kolberg.

 

Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się m.in. :

  •  Wystawa plakatów z kolekcji Krzysztofa Dydo (Galeria Plakatu Kraków) promujących polski folklor w kraju i za granicą oraz popularyzujących rękodzieło ludowe i artystyczne a także przemysł artystyczny.

 

  • Warsztaty mistrzowskie tańca polskiego adresowane do profesjonalistów, członków zespołów tanecznych i baletowych. Wybór tańców i program warsztatów oparty zostanie na materiałach etnograficznych i folklorystycznych oraz formach tanecznych z różnych regionów Polski, opisanych w dziele Oskara Kolberga i skatalogowanych w archiwum tańców tradycyjnych XIX wieku.

 

  • Audycje muzyczne adresowane do nauczycieli i uczniów szkół mieszczących się w miejscowościach, których dziedzictwo muzyczne oraz tradycyjne teksty zostały opisane i udokumentowane w dziele Kolberga. Wybór adresatów ma na celu przekazanie wiedzy o tradycji własnego regionu oraz zwrócenie uwagi na wartość i zarazem uniwersalność lokalnego dziedzictwa kulturowego. W audycjach wezmą udział uczniowie m.in. ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki oraz Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy, a także Szkoły Podstawowa w Woli Filipowskiej.

 

  • Rozwinięty został również wątek Kolberga jako chopinologa i kompozytora poprzez opracowanie przez pianistów wybranych utworów fortepianowych skomponowanych przez etnografa. Przygotowane zostały dwa programy muzyczne o zróżnicowanym charakterze: jeden zawierający formy taneczne Kolberga i odpowiadające im taneczne utwory Fryderyka Chopina, które były dla niego w jakimś stopniu inspiracją, a drugi prezentujący jego twórczość pod kątem geograficzno-etnicznym i będący połączeniem dzieł Kolberga oraz innych jemu współczesnych kompozytorów.

 

 

Zobacz także