facebook

Stypendia Twórcze

 

Stypendia Twórcze organizowane są przez Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Adresowane są do pisarzy niemieckich, tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Pobyty rezydenckie odbywają się w Domu Łaskiego – oficynie Willi Decjusza. Pobyty pełnią rolę popularyzatorską i promocyjną – stypendyści nie tylko realizują własne projekty literackie, ale również promują je w wymiarze międzynarodowym. Rezydencjom towarzyszą wspólne spotkania autorskie z szeroką publicznością, a teksty powstałe w trakcie pobytów publikowane są we współpracujących magazynach i portalach.

 

  •  „OSOBNO/ść” – spotkanie literackie z Danielą Dröscher, Kathariną Schmitt, Martiną Mair

 

  •  Warsztaty Mair w Dworku Białoprądnickim

Kontakt:

Małgorzata Różańska

gosia@villa.org.pl

 

log_forum_pl

 

Logo_FWPN

 

malopolska_poziom

 Partnerem Projektu jest Województwo Małopolskie

 

Zobacz także