facebook

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich. Adresatem są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).

 

Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

 

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

 

Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

Każda edycja programu umożliwia 32 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących w wybranym okresie czasu: 1. maja – 12. czerwca (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1. września do 30. listopada (Standardowa Edycja Jesienna).

 

Każda Instytucja Goszcząca jest odpowiedzialna za organizację dwóch pobytów dla dwóch grup Rezydentów Literackich (każdorazowo jeden z Czech, jeden z Polski, jeden ze Słowacji i jeden z Węgier), którzy pracują nad indywidualnymi projektami literackimi i uczestniczą wspólnie w wydarzeniach literackich zorganizowanych przez Instytucję Goszczącą w mieście goszczącym.

 

32 stypendystów programu jest wybieranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego każdego roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza.

 

Rezydenci są wybierani przez narodowe i międzynarodowe komisje rekrutacyjne podczas trzystopniowego procesu naboru, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i równości udziału czeskich, polskich, słowackich i węgierskich Rezydentów i Instytucji Goszczących.

 

Więcej informacji:

Paweł Łyżwiński – pawel.lyzwinski@villa.org.pl

Fundatorzy:

Zobacz także