facebook

Dziedzictwo Chopina (2006-2015)

 

Projekt ten był cyklem muzyczno-edukacyjnym skupiającym się na upowszechnieniu kultury oraz edukacji kulturowej w zakresie dziedzictwa Fryderyka Chopina skierowanej zarówno do społeczeństwa lokalnego, jak i międzynarodowego. Założeniem projektu było wykorzystanie zabytkowego obiektu – Willi Decjusza w Krakowie – w celu popularyzowania dziedzictwa Fryderyka Chopina, miejsca, gdzie w latach 1869-1894 mieszkała, gromadziła pamiątki po kompozytorze oraz organizowała patriotyczny salon artystyczny wraz z koncertami muzyki Chopina uczennica kompozytora, Księżna Marcelina Czartoryska. Podczas spotkań muzyczno-edukacyjnych młodzi artyści: pianiści, wokaliści, amatorzy, członkowie amatorskich zespołów tańców dawnych oraz animatorzy i instruktorzy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności. Towarzyszące koncertom i recitalom: wystawa oraz wykłady i prelekcje pozwoliły słuchaczom na poszerzenie wiadomości z zakresu twórczości Fryderyka Chopina, działalności Księżnej Marceliny Czartoryskiej oraz historii Willi Decjusza w Krakowie.

 

Koordynator:

Katarzyna Trojanowska

kasia@villa.org.pl

 

 

 

 

 

 

 Sponsorzy:

 

 

log_siemens              logo PZU

 

 

 

 

 Współpraca redakcyjna:

 

 

rmf_classic

 

 

 

Patroni medialni:

 

 

 log_www_krakow_pl                   log_w_krakowie_pl

 

kulturatka czarno-bialy               ModnyKrakow_logo_web_2012

 

 

 

 

Zobacz także