facebook

Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki (2002-2016)

Zajęcia warsztatowe oraz wydarzenia artystyczne usytuowane w renesansowym budynku Willi Decjusza oraz jego najbliższym otoczeniu, miejscu które od początku swego istnienia stwarzało możliwość wymiany myśli, prezentacji sztuk oraz było inspiracją dla wielu twórców. Podczas interaktywnych spotkań artystycznych zorganizowanych w ramach Międzynarodowej Letniej Akademii Sztuki w Willi Decjusza nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski oraz członkowie międzynarodowych zespołów muzyki i tańców dawnych mogli pogłębiać swoją wiedzę z zakresu instrumentów i muzyki dawnej oraz tańca historycznego pod kierunkiem międzynarodowych ekspertów.

 

Udział w warsztatach przygotowawczych do otwartych pokazów zorganizowanych w okresie letnim pozwalało uczestnikom na pogłębianie i doskonalenie własnych umiejętności i zdobycie wiedzy w zakresie takich dziedzin artystycznych jak: taniec historyczny, muzyka dawna i kostiumologia.

 

Poprzez wspólną pracę nad przygotowaniem publicznych prezentacji projekt stał się impulsem do nowych artystycznych osiągnięć, wzajemnej integracji oraz przyczynił się do doskonalenia warsztatu artystycznego. Towarzyszące warsztatom wykłady i konsultacje pozwoliły słuchaczom na poszerzenie wiadomości z zakresu szeroko rozumianej kultury dworskiej. Zdobyte podczas warsztatów umiejętności zostały zaprezentowane szerokiej publiczności podczas pokazów plenerowych.

 

Udostępnienie zabytkowej przestrzeni, w tym ogrodów otaczających Willę Decjusza zarówno uczestnikom warsztatów, jak i publiczności stworzyło możliwość rozwoju artystycznego i zdobycia doświadczenia w kontaktach z publicznością twórcom nieprofesjonalnym. Ponadto odbiorcy mieli możliwość zapoznania się z zabytkowym obiektem ważnym dla dziedzictwa kulturowego Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także