facebook

Europa Młodych – Europą Pokoju

Międzynarodowy Zlot Młodzieży Europa Młodych – Europą Pokoju organizowany w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej będzie spotkaniem grupy młodych ludzi, które pozwoli stworzyć platformę wiedzy i refleksji historycznej oraz stanie się impulsem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak młodzi Europejczycy mogą wspólnie kształtować przyszłość Europy bez uciekania się do przemocy i ponoszenia ofiar.

 

W 2014 roku świat obchodzi 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej. Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, zakończony m.in. powstaniem licznych państw narodowych w Europie Środkowej i Południowej. Wielu żołnierzom konieczność prowadzenia wojny i ponoszenia ofiar tłumaczono dobrem przyszłych pokoleń. Minęło 100 lat od dnia tej światowej tragedii i ponownie stawiane są pytania o to, czy ceną dobra przyszłych pokoleń musi być życie i tragiczna śmierć innych.

 

Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter spotkania będzie sprzyjał prowadzeniu konstruktywnego dialogu, stwarzając tym samym płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń młodych Europejczyków. Zlot realizowany będzie w formie wizyt studyjnych o charakterze edukacyjno–promocyjnym i adresowany jest do studentów tych państw europejskich, które uczestniczyły w walkach na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. Działania skierowane zostaną do studentów z następujących krajów: Czechy, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy. Uczestnikami Zlotu będą również studenci z Polski reprezentujący Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz harcerze z powiatów gorlickiego. Łącznie w Zlocie uczestniczyć będzie ok. 120 osób.

 

Data wydarzenia: 31 lipca – 10 sierpnia.

 

Organizatorem wydarzenia jest Wojewoda Małopolski, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, gminy powiatu gorlickiego.

 

 Więcej informacji i zdjęć z Międzynarodowego Zlotu Młodzieży w Wapiennem na stronie www.iym2014.eu

 

 

 

Zobacz także