facebook

RADAR – pismo literackie

RADAR to międzynarodowe pismo literackie, wydawane po niemiecku, polsku i ukraińsku w latach 2010-2014.

Jego idea zrodziła się w Willi Decjusza dzięki programowi stypendialnemu „Homines Urbani” dla pisarzy, tłumaczy i krytyków literatury z Polski, krajów niemieckojęzycznych i Europy Środkowo-Wschodniej. Tak powstała sieć międzynarodowych kontaktów twórców literatury. Redaktor naczelną pisma jest Renata Serednicka, inicjatorka projektu „Homines Urbani”. W zespole znaleźli się ponadto m. in.: Igor Stokfiszewski, Norbert Lange (Niemcy) i Jurij Izdryk (Ukraina).

W„Radarze” publikowane było „Wszystko, co jest literaturą w jej bardzo szerokim i multimedialnym rozumieniu”. Artykuły tłumaczone były na trzy języki, aby „wynieść je ponad ideę literatur narodowych”. Teksty każdego wydania poświęcone były konkretnemu tematowi.

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 1/2010

„Radar” to międzynarodowe pismo literackie publikowane po niemiecku, polsku i ukraińsku, wyrosłe z doświadczeń programu stypendialnego Stowarzyszenia Willa Decjusza „Homines Urbani”, wspólnych wyjazdów autorów-stypendystów do Berlina i Lwowa, międzynarodowych festiwali. W publikacji proza i poezja m. in. Adriana Krasnitza, Marty Dzido i Serhija Żadana.

Radar_nr_1

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 2/2010

Drugi numer trójjęzycznego magazynu literackiego „Radar” zwiera poezję m. in. Kateryny Babkiny, Cezarego K. Kędera, Joanny Lech, Toma Schulza, Iryny Szuwałowej, Julii Stachiwskej, Jana Wagnera i Konrada Wojtyły , proza Dirka Braunsa, Larysy Denysenko, Matthiasa Göritza, Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, Marty Syrwid, Hałyny Tkaczuk, Salome Wieland i Oksany Zabużko oraz felieton Marcina Wilka.

Radar_nr_2

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 3/2010

Kolejny nr magazynu a nim: eseje Petera Haffnera, Ostapa Slywynskiego i Igora Stokfiszewskiego, teksty dramatyczne Mariusa von Maryenburga, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i Marysi Nikitiuk, wiersze Natalii de Barbaro, Lwa Hryciuka, Albiny Pozdniakowej, Rona Winklera oraz proza Edwarda Pasewicza, Martina Pollacka i Fridolina Schleya.

Radar_nr_3

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 4/2011

Czwarty numer trójjęzycznego magazynu literackiego, a w nim: Annette Mingels, Christian Zehnder, Julia Fiedorczuk, Nora Gomringer, Jurg Halter, Oleh Lyszeha, Wasyl Mahno, Adam Wiedemann, Jurij Andruchowycz, Arno Camenisch, Inga Iwasiów, Taras Prochaśko, Karin Richter oraz Jacek Wangin.

Radar_nr_4

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 5/2012

Kolejny numer magazynu a w nim autorzy z Polski, Ukrainy i Białorusi. Najnowsza literatura z trzech krajów w wersji oryginalnej i w przekładzie na niemiecki.

Radar_nr_5

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 6/2012

Szósty numer trójjęzycznego magazynu literackiego wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza dedykowany był słynnemu autorowi z Drohobycza – Brunonowi Schulzowi. W specjalnym numerze „Radaru”  postanowiliśmy przyjrzeć się Schulzowi pod nieco innym kątem. O swoich fascynacjach tekstami Schulza piszą w tym numerze „Radaru” dwaj znani polscy prozaicy średniego pokolenia Mariusz Sieniewicz (Gnomiczny prorok współczesności) i Marcin Wroński (Wtóra Księga schulzowska).

Radar_nr_6

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 7/2013

Siódmy numer wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza magazynu „Radar” – tym razem jeszcze bardziej transgranicznego i międzykulturowego niż zwykle. Do współpracy zaprosiliśmy na nasze łamy autorów z Białorusi, takich chociażby jak Walżyna Mort, Andrej Fiedarenka czy Uładzimir Arlou. Prezentujemy także pisarzy, a właściwie – pisarki o ciekawych, powikłanych biografiach, które mocno odciskają się w ich tekstach. Życzymy miłej lektury!

Radar_nr_7

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 8/2013

Ósmy już numer wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza magazynu literackiego „Radar”. Premiera miała miejsce we Lwowie w czasie 20. Forum Wydawców (10-15 września 2013). W numerze znalazły się m. in.: tekst „Felix Austria” Sofiji Andruchowycz o poszukiwaniu galicyjskiego ducha w scenerii Nowej Huty; reportaż Ziemowita Szczerka pt. „Wakacje w Apokalipsie”; nostalgiczną opowieść Wasyla Machno o „krainie, w której mówiono siedmioma językami, a kury, choć nie latały, mówiły przynajmniej trzema”. Polecamy!

Radar_nr_8

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 9/2013

Prezentujemy dziewiąty numer wydawanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza magazynu literackiego „Radar”. Premiera miała miejsce we Lwowie w czasie 20. Forum Wydawców (10-15 września 2013). W najnowszym numerze m. in.: tekst „Felix Austria” Sofiji Andruchowycz o poszukiwaniu galicyjskiego ducha w scenerii Nowej Huty; reportaż Ziemowita Szczerka pt. „Wakacje w Apokalipsie”; nostalgiczną opowieść Wasyla Machno o „krainie, w której mówiono siedmioma językami, a kury, choć nie latały, mówiły przynajmniej trzema”.

Radar_nr_9

 

 

  • Magazyn literacki „Radar”, 10/2014

Radar_nr_10

Zobacz także