facebook

Erasmus+

Interpretacja niewidzialnego dziedzictwa – program podnoszący kompetencje w zakresie edukacji poza formalnej osób niewidomych i słabowidzących

 

 

Interpretacja niewidzialnego dziedzictwa to nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + – Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych. Stowarzyszenie Willa Decjusza będzie miało przyjemność prowadzić projekt, którego celem jest włączanie i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących w działania edukacyjne i kulturalne przy wykorzystaniu nowych metodologii.

 

W ciągu ostatniego roku, odkrywaliśmy nowy obszar działań nastawiony na aktywizację osób niewidomych w edukację pozaformalną. Przy wykorzystaniu kultury oraz jej odbioru jako bodźca zewnętrznego włączaliśmy osoby niewidome oraz słabowidzące w aktywności powiązane z interpretacją oraz udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Osoby te pod kierunkiem swoich mentorów zdobywali wiedzę nie tylko historyczną, ale także przestrzenną na temat danego obiektu zabytkowego. Następnie te osoby stawały się „przewodnikami” dla odbiorców widzących, aby pokazać im całkowicie inną perspektywę postrzegania dziedzictwa kulturowego. Program ten nadal jest nowym punktem oferty edukacyjnej SWD, który jest w fazie testowania oraz udoskonalania, także niezbędnym jest poszerzanie wiedzy oraz poznanie nowych narzędzi i metodologii w tej sferze.

 

W ramach programu „Niewidzialne dziedzictwo…”, odbywać się będą kursy językowe i szkolenia przygotowawcze, a także wyjazdy tzw. job shadowing, które będą miały na celu obserwowanie pracy instytucji zagranicznych, które mają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w działaniu na rzecz aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. Takie wyjazdy pozwolą na podniesienie jakości, wartości merytorycznej oraz wpłyną na atrakcyjność przyszłych programów realizowanych przez SWD. Aby osiągnąć wszystkie zamierzone cele, będziemy współpracować z trzema organizacjami:

 

  • Rijksmuseum, Holandia – projekty kierowane do osób niewidomych, sposoby udostępniania przestrzeni osobom niewidomym, edukacja o dziedzictwie;
  • The National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind, Islandia – odbiór sztuki przez osoby niewidome, osoby niewidome w wieku seniorskim, narzędzia edukacyjne, metody pracy z osobami niewidzącymi, rozwiązania instytucjonalne;
  • European Cultural Centre of Delphi, Grecja – aktywizacja osób niewidomych do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze oraz edukacji.

 

Powyższy program zakłada również udział osoby niewidomej, będącej wolontariuszem w strukturach SWD. Podczas finalnej wizyty w instytucji zagranicznej, będzie ona uczestniczyć w opracowywaniu nowych aktywności kierowanych do mieszanego grona odbiorców. Realizacja tego programu pozwoli nie tylko na podniesienie kompetencji kadry SWD, ale także przełoży się to na realne projekty edukacyjne, które będą włączać osoby narażone na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność wzrokową.

 

Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – Erasmus+

 

Zobacz także