facebook

Duży pies nie szczeka

 

„Duży pies nie szczeka” to rozwinięcie działań Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze promocji tolerancji i wyrównywania szanse młodzieży z małych miejscowości. Celem projektu jest zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści za pomocą autoironii, komizmu, muzyki i filmu.

 

Projekt zakłada realizację cyklu pięciu 5-dniowych warsztatów krytycznej obserwacji, warsztatów muzycznych dla młodzieży i nauczycieli w 5 małych miejscowościach Polski oraz rozbudowę strony www, wydanie publikacji projektowej, organizację spektakli improwizacyjnych z udziałem uczestników, a także nagranie i promocję teledysku.

 

Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału twórczego młodzieży z małych miejscowości w celu realnego zwalczania dyskryminacji i mowy nienawiści w środowiskach zagrożonych wykluczeniem, zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz promowanie dobrych praktyk. W projekcie udział wezmą profesjonalni twórcy komediowi, muzyczni i filmowi, którzy będą odpowiadać za  jakość działań artystycznych.

 

 

Fundatorzy:

 

log_eea_grants           log_fundacja_stefana_batorego             log_polska_fundacja_dzieci

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

Partnerzy:

 

  log_klub_komediowy                 log_winda_w_bok             log_stand_up            

 

 

Zobacz także