facebook

Sponsorzy i Partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

Ważną rolę w finansowaniu programów Willi Decjusza odgrywa mecenat i sponsoring. Dzięki realizacji wielu prestiżowych programów Willa stała się jedną z ważniejszych instytucji kulturalnych Krakowa i Europy.

 

 

 

Złoty Sponsor 2020 

 

 • ZUE S.A. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello, Write the Game – Letniej Szkoły Scenariuszy Gier Komputerowych w Willi Decjusza oraz So-Close – projektu „Wzmocnienie więzi społecznych poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym przymusowych migracji – SO-CLOSE”.

 

 

grupa_zue_2015

 

 

 

Złoty Sponsor 2019

 

 

 

 • ZUE SA - wielokrotny laureat Nagrody Decjusza wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie 16. edycję Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), 18. edycję Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Dukaty Decjusza oraz Niedzielę u Decjusza. Reprezentanci Firmy, Pan Prezes Wiesław Nowak i Pani Dyrektor Karolina Wiłkojć-Żesławska biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

 

grupa_zue_2015

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2019 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizację takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello.

 

 

log_restauracja_villa

 

 

 

 

Srebrny Sponsor 2019

 

 

 • PKO Bank Polski S.A. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Stowarzyszenie, dzięki wsparciu Banku może w tym roku zrealizować Dukaty Decjusza, program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych z województwa Małopolskiego.

 

 

 

PKO

 

 

Sponsor Willi Decjusza 2019

 

 

 

 • Kraków Airport jest sponsorem Willi Decjusza od 2011 roku, którego wsparcie umożliwia Stowarzyszeniu organizację kluczowych projektów: Letniej Szkoły Wyszehradzkiej i Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy 2010

 

 

 • BP Europa SE, Oddział w Polsce wspiera działalność Stowarzyszenia Willa Decjusza od 1996 roku. W ostatnich latach BP Polska wspierała realizację dwóch prestiżowych projektów edukacyjnych: Letniej Szkoły Wyszehradzkiej i kolejnej edycji Nagrody im. Sergio Vieira de Mello oraz Niedzieli u Decjusza - pikniku rodzinnego dla Krakowian. Ponadto przedstawiciele BP (Pan Prezes Jerzy Brniak i Pani Dyrektor Dorota Adamska) brali merytoryczny udział w realizacji spotkań poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu podczas Letniej Szkoły Wyszehradzkiej oraz uczestniczyli w Kapitule Nagrody im. Sergio Vieira de Mello. Uzupełnieniem tej współpracy była realizacja kilku prestiżowych spotkań firmowych BP w Willi Decjusza. W roku 2010 roku BP Polska kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w zakresie wspieranych dotychczas inicjatyw: Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Niedzieli u Decjusza oraz Dziedzictwa Chopina i Małopolskiego Dziedzictwa Renesansu.

 

 

 

 • Siemens Sp. z o.o. wspiera działalność Willi Decjusza od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. W ostatnich latach Siemens sponsorował europejskie programy edukacyjne i kulturalne Willi Decjusza: Letnią Szkołę Wyszehradzką i spotkania Klubu Europejskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Pani Dyrektor Ewa Mikos. W roku 2010 Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza z zakresie projektów proeuropejskich i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Dziedzictwo Chopina oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

log_siemens

 

 

Ars Modi s.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza od 2001 roku. W roku 2010 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

log_restauracja_villa

 

Srebrny Sponsor 2010

 

 • Grupa PZU. W roku 2008 powitaliśmy w gronie naszych Sponsorów PZU Życie SA, której wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza. Miasteczko Ekologiczne, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacja pokonferencyjna Zniewolony Umysł - z rewizytą. W styczniu 2009 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane statuetką Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W 2010 roku dzięki wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zrealizowane będą: Letnia Szkoła Wyszehradzka, VII edycja Nagrody im. Sergio Vieira de Mello oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

logo PZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Sponsor Willi Decjusza
i Generalny Sponsor Jubileuszu Willi Decjusza 2011

 

 • BP Europa SE, Oddział w Polsce - Kraków wspiera działalność Stowarzyszenia Willa Decjusza od 1996 roku. W ostatnich latach BP wspierała realizację Letniej Szkoły Wyszehradzkiej i kolejnych edycji Nagrody im. Sergio Vieira de Mello oraz Niedzieli u Decjusza - pikniku rodzinnego dla Krakowian. Ponadto przedstawiciele BP (Pan Prezes Jerzy Brniak i Pani Dyrektor Dorota Adamska) brali udział spotkaniach poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach Letniej Szkoły Wyszehradzkiej oraz uczestniczyli w Kapitule Nagrody im. Sergio Vieira de Mello. Uzupełnieniem tej współpracy była realizacja kilku prestiżowych spotkań firmowych BP w Willi Decjusza. W roku 2011 roku BP kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w zakresie wspieranych dotychczas inicjatyw: Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Niedzieli u Decjusza, Dziedzictwa Chopina, Małopolskiego Dziedzictwa Renesansu oraz Jubileuszu Willi Decjusza.

 

 

Złoci Sponsorzy 2011

 

 • Siemens Sp. z o.o. wspiera działalność Willi Decjusza od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Pani Dyrektor Ewa Mikos. W roku 2011 Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Dziedzictwo Chopina, Małopolskie Dziedzictwo Renesansu oraz Jubileusz Willi Decjusza.

 

log_siemens

 

 • Ars Modi s.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2011 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

log_restauracja_villa

 

 

Srebrni Sponsorzy 2011

 

Grupa PZU. W roku 2008 powitaliśmy w gronie naszych Sponsorów Grupę PZU, której wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza. Miasteczko Ekologiczne, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacja pokonferencyjna Zniewolony Umysł - z rewizytą. W styczniu 2009 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane statuetką Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W 2011 roku dzięki wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zrealizowane będą: Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Małopolskie Dziedzictwo Renesansu oraz Jubileusz Willi Decjusza.

 

logo PZU

 

 

Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. W 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Krakowie-Balicach. Współpraca obejmuje trzy projekty: Letnią Szkołę Wyszehradzką, Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello oraz Jubileusz Willi Decjusza.

 

log_krakow_airport

 

 

Smart Practical Logic sp. z o. o. Współpraca pomiędzy Firmą rozpoczęła się w 2006 roku. Dzięki życzliwości Tomasza Sendyki - Prezesa Firmy realizujemy Polsko–Brytyjski Okrągły Stół oraz Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003).

 

log_spl

 

Sponsorzy 2011

 

Enion SA. Po raz pierwszy w bieżącym roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Enion SA przy realizacji programu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu. W ramach programu dzieci pracowników Firmy zostaną zaproszone na lekcje kulturowe odbywające się w Willi Decjusza.

 

log_tauron_dystrybucja

 

ANWA Toyota. Współpraca z Firmą trwa już od kilku lat, ale w tym roku ANWA zwiększyła zaangażowanie wspierając Niedzielę u Decjusza, Międzynarodowy Festiwal Literatury oraz Jubileusz Willi Decjusza.

 

 log_anwa_toyota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy 2012 

 

 • Siemens Sp. z o.o. wspiera działalność Willi Decjusza od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Pani Dyrektor Ewa Mikos. W roku 2012 Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Dziedzictwo Chopina oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

log_siemens

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2012 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

log_restauracja_villa

 

 

Srebrni Sponsorzy 2012

 

 • Grupa PZU. W roku 2008 powitaliśmy w gronie naszych Sponsorów Grupę PZU, której wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza. Miasteczko Ekologiczne, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacja pokonferencyjna Zniewolony Umysł - z rewizytą. W styczniu 2009 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane statuetką Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W 2012 roku dzięki wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zrealizowane będą: Letnia szkoła Wyszehradzka, Nagroda im. Sergio Vieira de Mello oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

logo PZU

 

 

 • Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. W 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Krakowie-Balicach. Współpraca w 2012 roku obejmuje trzy projekty: Letnią Szkołę Wyszehradzką, Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello oraz Polsko-Brytyjski Okrągły Stół.

 

log_krakow_airport

 

 

Partner Willi Decjusza 2012

 

 • Aspen Res sp. z o.o. Firma w bieżącym roku wpiera Letnią Szkołę Wyszehradzką a jej prezes doc. Krzysztof Gorlich będzie gościem Szkoły w charakterze eksperta.

 

log_aspen

 

 

 • TAURON Dystrybucja SA. Po raz pierwszy w 2011 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z TAURON Dystrybucja SA przy realizacji programu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu. W bieżącym roku współpraca została rozszerzona i obejmuje Małopolskie Dziedzictwo Renesansu, Niedzielę u Decjusza oraz Dziedzictwo Chopina.

 

log_tauron_dystrybucja

 

 

Sponsor Willi Decjusza 2012

 

 • Orlen Oil Sp. z o.o. Współpraca z Orlen Oil została nawiązana w bieżącym roku i obejmuje program Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello.

 

log_orlen_oil

 

 • Smart Practical Logic Sp. z o. o. Współpraca pomiędzy Firmą rozpoczęła się w 2006 roku. Dzięki życzliwości Panów Tomasza Sendyki i Sławomira Łysika realizujemy Polsko–Brytyjski Okrągły Stół oraz Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello - Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003).

 

log_spl

 

 

 • PKO Bank Polski SA. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Bank w bieżącym roku wspiera Niedzielę u Decjusza.

 

log_pkobp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy 2013

 

 • Siemens Sp. z o.o. wspiera działalność Willi Decjusza od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Dyrektor Ewa Mikos. W 2013 roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Dziedzictwo Chopina oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

log_siemens

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2013 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

log_restauracja_villa

 

 

Srebrni Sponsorzy 2013

 

 • PZU -  roku 2008 powitaliśmy w gronie naszych Sponsorów PZU, którego wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza. Miasteczko Ekologiczne, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacja pokonferencyjna Zniewolony Umysł - z rewizytą. W styczniu 2009 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane statuetką Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W 2013 roku dzięki wsparciu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zrealizowane będą: Letnia szkoła Wyszehradzka, Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Niedziela u Decjusza oraz Małopolskie Dziedzictwo Renesansu.

 

logo PZU 

 

 • Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. W 2011 roku Stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Kraków Airport. Współpraca w 2013 roku obejmuje trzy projekty: Letnią Szkołę Wyszehradzką, Polsko-Brytyjski Okrągły Stół oraz Polską Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello. Przedstawiciele Kraków Airport czynnie uczestniczą w pracach kapituły Nagrody.

 

log_krakow_airport

 

 

Partnerzy Willi Decjusza 2013

 

 • Aspen Res sp. z o.o. Firma w bieżącym roku wpiera działalność Stowarzyszenia Willa Decjusza a jej prezes doc. Krzysztof Gorlich będzie gościem Szkoły w charakterze eksperta.

 

log_aspen

 

 

 • TAURON Dystrybucja SA. Po raz pierwszy w 2011 roku Tauron Dystrybucja nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza przy realizacji programu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu. W 2013 roku współpraca objęła Małopolskie Dziedzictwo Renesansu, Niedzielę u Decjusza oraz Ogrody Twórczości. Tauron Dystrybucja dzięki uprzejmości Pani Ewy Groń udziela również wsparcia Stowarzyszeniu przy organizacji programów nieobjętych umową.

 

 log_tauron_dystrybucja

 

 

 

Sponsorzy Willi Decjusza 2013

 

 • ZUE SA. Współpraca z Firmą została nawiązana w bieżącym roku i obejmuje program Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello.

 

grupa_zue_2015

 

 

 

 • Smart Practical Logic Sp. z o. o. Współpraca pomiędzy Firmą a Stowarzyszeniem rozpoczęła się w 2006 roku. Dzięki życzliwości Panów Tomasza Sendyki i Sławomira Łysika w 2013 roku realizujemy Polsko–Brytyjski Okrągły Stół oraz Polską Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello.

 

 log_spl

 

 

 

 • Hay Group. Firma w bieżącym roku podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem przy realizacji Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

 log_heygroup

 

 • Edison SA kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem wspierając w 2013 roku program Dziedzictwo Chopina. 

 

 

 

log_edison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy 2014

 

 

 • PZU należy do grona naszych Sponsorów od 2008 roku. Jego wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacje pokonferencyjne. W styczniu 2009 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane statuetką Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W 2014 roku współpraca z PZU pozwoli na organizację Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Niedzieli u Decjusza oraz Szlaku Renesansu w Małopolsce – RenEU New Renaissance in Europe.

 

 

logo PZU 

 

 

 • Siemens Sp. z o.o. wspiera działalność Willi Decjusza od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Dyrektor Ewa Mikos. W 2014 roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Dziedzictwo Chopina oraz Szlak Renesansu w Małopolsce – RenEU New Renaissance in Europe.

 

log_siemens

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2013 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

log_restauracja_villa

 

 

 

Srebrni Sponsorzy 2014

 

 

 • ZUE SA. Firma wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie dwa programy - Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello oraz Wyszehradzką Akademię Zarządzania Kulturą.

 

grupa_zue_2015

 

 • Międzynarodowy Port Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.  od 2011 roku Kraków Airport jest sponsorem Willi Decjusza. Wsparcie Firmy umożliwi Stowarzyszeniu organizację trzech kluczowych projektów Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu, Letniej Szkoły Wyszehradzkiej oraz Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody.

 

log_krakow_airport

 

 

Partnerzy Willi Decjusza 2014

 

 

 • TAURON Dystrybucja SA. Współpracę z Firmą została nawiązała w 2011 roku przy realizacji programu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu. Tegoroczna współpraca obejmie Szlak Renesansu w Małopolsce – RenEU New Renaissance in Europe oraz Niedzielę u Decjusza. Należy podkreślić fakt, iż  dzięki uprzejmości Pani Ewy Groń, Tauron Dystrybucja udziela również wsparcia Stowarzyszeniu przy organizacji projektów nieobjętych umową.

 

 log_tauron_dystrybucja

 

 

 

Sponsorzy Willi Decjusza 2014

 

 

 • Smart Practical Logic Sp. z o. o. Współpraca pomiędzy Firmą Smart Practical Logic a Stowarzyszeniem rozpoczęła się w 2006 roku. Dzięki życzliwości Panów Tomasza Sendyki i Sławomira Łysika w 2014 roku zrealizujemy Polsko–Brytyjski Okrągły Stół, Letnią Szkołę Wyszehradzką oraz Polską Nagrodę imienia Sergio Vieira de Mello.

 

 log_spl

 

 • Kärcher Sp. z o.o. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 18 lat, czyli od czasu, kiedy nasza instytucja rozpoczęła swoja działalność. Kärcher wspomagał zarówno finansowo jak i poprzez wyposażanie Willi w specjalistyczne urządzenia czyszczące, pomagające w utrzymaniu naszej zabytkowej infrastruktury w doskonałym stanie.  W 2014 roku firma dofinansowała remont tarasu i zewnętrznych schodów głównych w Pałacu.

 

 

poni_ej_5_cm_K_rcher_logo__R_large_YK-24321-300DPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci Sponsorzy 2015

 

 

 

 • Kraków Airport jest sponsorem Willi Decjusza od 2011 roku, którego wsparcie umożliwia Stowarzyszeniu organizację kluczowych projektów: Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu, Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello oraz RenEU New Renaissance in Europe. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

log_krakow_airport_niebieskie

 

 

 • PZU należy do grona naszych Sponsorów od 2008 roku. Jego wsparcie umożliwiło realizację najważniejszych, strategicznych projektów takich jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Homines Urbani, Nagroda imienia Sergio Vieira de Mello, Klub Europejski, Niedziela u Decjusza, Muzyka na dworach Europy, Dziedzictwo Chopina oraz publikacje pokonferencyjne. W 2009 i 2015 roku PZU Życie SA zostało uhonorowane Nagrodą Decjusza - najwyższym wyróżnieniem przyznawanym Mecenasom Willi Decjusza. W bieżącym roku współpraca z PZU pozwoli na organizację Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, Niedzieli u Decjusza oraz RenEU New Renaissance in Europe.

 

logo PZU

 

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2015 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu.

 

log_restauracja_villa 

 

 

Srebrni Sponsorzy 2015

 

 

 

 • ZUE S.A. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello oraz VACuM - Wyszehradzką Akademię Zarządzania Kulturą a także Niedzielę u Decjusza. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

grupa_zue_2015

 

 • Siemens Sp. z o.o. wielokrotny laureat Nagrody Decjusza, wspiera działalność Stowarzyszenia od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Dyrektor Ewa Mikos. W bieżącym roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Saga oraz RenEU New Renaissance in Europe.

 

siemens

 

 

 

 

Sponsor Willi Decjusza 2015

 

 

 

 • Grupa Polska Stal S.A. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Marka Żołubowskiego Firma w bieżącym roku wsparła Polską Nagrodę im. Serio Vieira de Mello, program promujący działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

 

 

GPS

 

 

 

 

 • PKO Bank Polski S.A. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Bank w bieżącym roku wsparł Dukaty Decjusza, program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych.

 

 

PKO

 

 

 

 

 • Kärcher Sp. z o.o. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 18 lat, czyli od czasu, kiedy nasza instytucja rozpoczęła swoja działalność. Kärcher wspomagał zarówno finansowo jak i poprzez wyposażanie Willi w specjalistyczne urządzenia czyszczące, pomagające w utrzymaniu naszej zabytkowej infrastruktury w doskonałym stanie.  W 2015 roku firma dofinansowała remont tarasu i zewnętrznych schodów głównych w Pałacu.

 

 

KARCHER

 

 

 

 

 • Music Info sp. z o.o. jest partnerem Stowarzyszenia Willa Decjusza od wielu lat. W  2015 roku było m.in. sponsorem koncertu jubileuszowego z okazji 20-lecia odnowienia Willi Decjusza. Wydarzenie miało charakter koncertu plenerowego zatytułowanego „Sacrum Natury”.

 

 

music_info

 

 

 

 

 • Anis sp. z o.o. współpracuje ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza od wielu lat. W roku 2015 było sponsorem publikacji pokonferencyjnej „Powrót upadłych imperiów” oraz publikacji projektowej „Saga – warsztaty kreatywności” wydanych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

 

anis2

 

 

Partner Willi Decjusza 2015

 

 

 • TAURON Dystrybucja S.A. Współpraca z Firmą została nawiązała w 2011 roku przy realizacji programu Małopolskie Dziedzictwo Renesansu. Tegoroczna współpraca obejmie RenEU New Renaissance in Europe oraz Dukaty Decjusza. Należy podkreślić fakt, iż  dzięki uprzejmości Pani Ewy Groń, Tauron Dystrybucja udziela również wsparcia Stowarzyszeniu przy organizacji projektów nieobjętych umową.

 

 tauron_rozowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoty Sponsor 2016

 

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2016 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizacje takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka, Polska Magrodę im. Sergio Vieira de Mello czy obrady Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu..

 

 

log_restauracja_villa

 

 

 

 

Srebrni Sponsorzy 2016

 

 

 

 

 • ZUE S.A. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello oraz Letnią Szkołę Wyszehradzką a także Niedzielę u Decjusza. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

grupa_zue_2015

 

 

 • Siemens Sp. z o.o. wielokrotny laureat Nagrody Decjusza, wspiera działalność Stowarzyszenia od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczyli eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Dyrektor Ewa Mikos. W bieżącym roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Szlak Renesansu w Małopolsce oraz Dukaty Decjusza.

 

 

siemens

 

 

 

 • PKO Bank Polski S.A. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Bank w bieżącym roku wspiera Dukaty Decjusza, program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych.

 

 

 

PKO

 

 

Sponsorzy Willi Decjusza 2016

 

 

 • Kraków Airport jest sponsorem Willi Decjusza od 2011 roku, którego wsparcie umożliwia Stowarzyszeniu organizację kluczowych projektów: Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu oraz Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

log_krakow_airport_niebieskie

 

 

 • Smart Practical Logic Sp. z o. o. Współpraca pomiędzy Firmą a Stowarzyszeniem rozpoczęła się w 2006 roku. Dzięki życzliwości Pana Tomasza Sendyki w 2016 roku realizujemy Polsko–Brytyjski Okrągły Stół.

 

 

 log_spl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoty Sponsor 2017

 

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2017 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizację takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy Polska Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello.

 

 

log_restauracja_villa

 

 

 

 

Srebrni Sponsorzy 2017

 

 

 

 

 • ZUE S.A. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello, Dukaty Decjusza oraz Letnią Szkołę Wyszehradzką a także Niedzielę u Decjusza. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

grupa_zue_2015

 

 

 • Siemens Sp. z o.o.wielokrotny laureat Nagrody Decjusza, wspiera działalność Stowarzyszenia od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczą eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemensa w Polsce oraz Dyrektor Ewa Mikos. W bieżącym roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących kulturę jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Szlak Renesansu w Małopolsce oraz Dukaty Decjusza.

 

 

siemens

 

 

 

 • PKO Bank Polski S.A. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Bank w bieżącym roku wspiera Dukaty Decjusza, program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych.

 

 

 

PKO

 

 

Sponsorzy Willi Decjusza 2017

 

 

 • Kraków Airportjest sponsorem Willi Decjusza od 2011 roku, którego wsparcie umożliwia Stowarzyszeniu organizację kluczowych projektów: Polsko-Brytyjskiego Okrągłego Stołu oraz Polskiej Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

 

 

 • MARR S.A. Współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego rozpoczęła się w 2016 roku. W 2017 roku dzięki uprzejmości Agencji Stowarzyszenie zrealizuje programy: Write the Game, Visegrad Urban Creativity Cluster Network, Dukaty Decjusza, Szlak Renesansu w Małopolsce oraz Polską Nagrodę im Sergio Vieira de Mello.

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wspiera działalność Stowarzyszenia od 2016 roku. Dzięki współpracy Stowarzyszenie realizuje programy VILLA ARTIS MUSICAE, LITERATURA oraz SZLAK RENESANSU W MAŁOPOLSCE.

 

 

 

 • Kärcher Sp. z o.o. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 18 lat, czyli od czasu, kiedy nasza instytucja rozpoczęła swoja działalność. Kärcher wspomagał zarówno finansowo jak i poprzez wyposażanie Willi w specjalistyczne urządzenia czyszczące, pomagające w utrzymaniu naszej zabytkowej infrastruktury w doskonałym stanie.  

 

KARCHER

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2017 roku. Wspiera działalność edukacyjną i kulturalną naszej instytucji jednocześnie promując swoją kompanię „W KRAKOWIE DOBRA WODA prosto z kranu”.

 

 

 

 

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspomaga Stowarzyszenie w realizacji programu Centrum Aktywności Seniorów, skierowanego do osób 60+.

 

 

 

 

 

 

 • Husqvarna Poland Sp. z o.o. wspiera działalność  Stowarzyszenia Willa Decjusza od 2017 roku. Dzięki owocnej współpracy z firmą , otoczenie i zieleń zespołu pałacowo-parkowego jest utrzymywana w doskonałym stanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoty Sponsor 2018

 

 

 

 • Ars Modi S.c. wspiera projekty konferencyjne Willi Decjusza zapewniając stojącą na najwyższym poziomie obsługę gastronomiczną. Wielokrotny Złoty Sponsor Willi Decjusza. W roku 2018 Restauracja w Willi Decjusza wesprze organizację takich przedsięwzięć, jak Laur dla Mecenasa, Letnia Szkoła Wyszehradzka czy Polska Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello.

 

 

log_restauracja_villa

 

 

 

 • ZUE S.A. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 2013 roku. Tegoroczna współpraca obejmie Akademię Decjusza, Wyszehradzką Akademię Zarządzania Kulturą 2 (VACuM2), Polską Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello oraz Niedzielę u Decjusza. Reprezentanci Firmy, Pan Prezes Wiesław Nowak i Pani Dyrektor Karolina Wiłkojć-Żesławska biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

 

grupa_zue_2015

 

 

Srebrni Sponsorzy 2018

 

 

 

 

 • Siemens Sp. z o.o.wielokrotny laureat Nagrody Decjusza, wspiera działalność Stowarzyszenia od 1997 roku. Począwszy od 2003 roku firma w znacznym stopniu zwiększyła swoje uczestnictwo w realizacji programów Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich tych projektach aktywnie uczestniczą eksperci Siemensa, wśród nich w szczególności Pan Karol Szyndzielorz - Doradca Zarządu Grupy Siemens w Polsce oraz Pani Dyrektor Ewa Mikos. W bieżącym roku Siemens będzie kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie projektów edukacyjnych i promujących prawa człowieka jak: Letnia Szkoła Wyszehradzka, Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello oraz Write the game. Szkoła Letnia Scenariuszy Gier Komputerowych.

 

 

siemens

 

 

 

 • PKO Bank Polski S.A. Współpraca z Bankiem rozpoczęła się w 2000 roku i została odnowiona w 2012. Stowarzyszenie, dzięki wsparciu Banku może w tym roku zrealizować Dukaty Decjusza, program edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych z województwa Małopolskiego.

 

 

 

PKO

 

 

Sponsor Willi Decjusza 2018

 

 

 • Kraków Airportjest sponsorem Willi Decjusza od 2011 roku, którego wsparcie umożliwia Stowarzyszeniu organizację kluczowych projektów: Letnią Szkołę Wyszehradzką i Polską Nagrodą imienia Sergio Vieira de Mello. Reprezentanci Firmy biorą czynny udział w pracach kapituły Nagrody de Mello.

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wspiera działalność Stowarzyszenia od 2016 roku. Dzięki współpracy Stowarzyszenie realizuje programy VILLA ARTIS MUSICAE, LITERATURA oraz SZLAK RENESANSU W MAŁOPOLSCE.

 

 

 

 • Kärcher Sp. z o.o. wspiera Stowarzyszenie Willa Decjusza od 18 lat, czyli od czasu, kiedy nasza instytucja rozpoczęła swoja działalność. Kärcher wspomagał zarówno finansowo jak i poprzez wyposażanie Willi w specjalistyczne urządzenia czyszczące, pomagające w utrzymaniu naszej zabytkowej infrastruktury w doskonałym stanie.  

 

KARCHER

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2017 roku. Wspiera działalność edukacyjną i kulturalną naszej instytucji jednocześnie promując swoją kompanię „W KRAKOWIE DOBRA WODA prosto z kranu”.

 

 

 

 

 

 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspomaga Stowarzyszenie w realizacji programu Centrum Aktywności Seniorów, skierowanego do osób 60+.

 

 

 

 

 

 

 • Husqvarna Poland Sp. z o.o. wspiera działalność  Stowarzyszenia Willa Decjusza od 2017 roku. Dzięki owocnej współpracy z firmą , otoczenie i zieleń zespołu pałacowo-parkowego jest utrzymywana w doskonałym stanie.