facebook

Konferencje międzynarodowe

 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza, będąc kontynuatorem idei i działalności fundatora i patrona – Justusa Ludwika Decjusza, od samego początku swojego istnienia miało na celu uczynienie z Willi swoistego forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań. Wspierani przez naukowców, dyplomatów, dziennikarzy, organizacje pozarządowe od lat kreujemy w Willi Decjusza platformę dialogu, miejsce spotkań i rozmów na temat palących zagadnień współczesności, propagowania praw człowieka i szacunku dla ludzkiej godności, promowania międzynarodowej odpowiedzialności i solidarności z ofiarami konfliktów politycznych i etnicznych. Organizowane przez nas międzynarodowe konferencje i debaty z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki sprawiają, że Willa Decjusza staje się – jak chciał prof. Jacek Woźniakowski – „miejscem spotkania i współpracy, świadkiem i uczestnikiem promieniowania europejskiej kultury”.

 

W 2012 roku ceremonii wręczenia Polskiej Nagrody im. Sergio Vieira de Mello towarzyszyła międzynarodowa konferencja pt. „Tolerancja. Modele, metamorfozy i implikacje”. Konferencja ta była wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Centrum Badań nad Historią Idei Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiodącym zagadnieniem w czasie debat stanowiła kwestia tolerancji, jej istota i współczesna praktyka.

 

Konferencja „Bezgraniczni Ludzie” z 2011 roku była z kolei wspólną inicjatywa Stowarzyszenia oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce. Wydarzenie zgromadziło wybitnych intelektualistów, polityków i ekspertów, którzy podejmowali próbę opisu politycznych i kulturowych źródeł konfliktów oraz warunków i kontekstów niesienia pomocy humanitarnej. Konferencja „Bezgraniczni Ludzie” odbywała się w przeddzień 60 rocznicy przyjęcia konwencji dotyczącej statusu uchodźców i 50 rocznicy podpisania konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości.

 

W październiku 2010 roku w murach Willi Decjusza debatowano na temat Europy Wschodnia, jej przyszłych perspektyw i wyzwań dla Partnerstwa Wschodniego, flagowej inicjatywy UE mającej na celu przyspieszenie reform w regionie. Spotkanie organizowane we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko Ukraińskiej PAUCI było okazją dla europejskich przywódców oraz intelektualistów do poddania analizie różnych modeli transformacji ustrojowej.

 

 

2017

 

 

2016

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

 

2005

 

 

2004

 

 

 

2003

 

 

 

Kontakt:

Grzegorz Morek

grzegorz@villa.org.pl

 

 

Zobacz także