facebook

Szlak Renesansu w Małopolsce

Głównym założeniem zadania jest aktywizacja i promocja szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez organizację otwartych wydarzeń i udostępnienie szerokiej publiczności zabytkowych obiektów pochodzących z epoki Renesansu w atrakcyjnej, kompleksowej i zintegrowanej formule ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji regionu.

 

W latach 2007-2012 Stowarzyszenie Willa Decjusza zrealizowało sześć edycji projektu Szlak Renesansu w Małopolsce. W każdej edycji do projektu włączane zostają kolejne obiekty, w których odbywają się otwarte Spotkania z kulturą Renesansu z udziałem przewodników, ekspertów reprezentujących takie dziedziny jak: historia, historia sztuki, architektura, konserwacja zabytków oraz artystów. Udostępnianiu zabytków każdorazowo towarzyszy specjalny program skierowany do otwartej publiczności i poświęcony kulturze renesansowej, na który składają się specjalistyczne wykłady, prezentacje założeń architektonicznych, wystawy, koncerty muzyki dawnej, jarmarki oraz  pokazy tańców historycznych.

 

Kontakt:

Katarzyna Trojanowska

kasia@villa.org.pl

 

 

 log_forum_en

 

 

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna”.

 

 

Zobacz także