facebook

Horyzont 2020 – So-Close

 

 

Projekt „Wzmocnienie więzi społecznych poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym przymusowych migracji – SO-CLOSE” będzie trwał 3 lata. Misją projektu jest przyczynianie się do spójności społecznej i walka z marginalizacją lub wykluczeniem uchodźców poprzez umożliwienie spotkań między podobnymi historiami życiowymi, poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych i artystycznych. W oparciu o teorie dziedzictwa kulturowego, ukazujące podobieństwa między przeszłymi i obecnymi doświadczeniami, wsłuchując się w potrzeby grup docelowych oraz poprzez opracowanie metodologii współtworzenia narzędzi cyfrowych i produktów kultury, SO-CLOSE poprawi spójność społeczną i będzie promować wzajemne zrozumienie między uchodźcami i ich społecznościami lokalnymi.

 

Powstałe w ten sposób dane i metodologia zostaną wykorzystane do opracowania kilku aplikacji cyfrowych, w tym celu mamy w naszym konsorcjum silnych partnerów technologicznych z doświadczeniem w tej dziedzinie. Pracując na pograniczu historii, socjologii, kulturoznawstwa, sztuki i informatyki, SO-CLOSE zaprojektuje narzędzia edukacyjne i kulturalne, takie jak interaktywne książki kucharskie, interaktywne filmy dokumentalne oparte na nagraniach wideo, Chatboty z napędem AI, interaktywne wystawy oparte na osobistych wspomnieniach i opowiadaniach lub platformę internetową, nazwaną Memory Center, zbudowaną jako źródło treści i platforma usług.

 

Spośród 9 członków konsorcjum projektu, Stowarzyszenie Willa Decjusza jest odpowiedzialne za komunikację wewnątrz projektu oraz międzynarodową promocję.

 

 

 

 

 

Sponsorzy:

Zobacz także