facebook

Młodzież w Działaniu – Wolontariat Europejski

Proponujemy możliwość wolontariatu w organizacjach pozarządowych za granicą – we wszystkich krajach Unii Europejskiej ale również w Afryce, Azji i Ameryce. Jeżeli pragniesz zdobyć doświadczenie w interesującej Cię dziedzinie, chciałbyś nauczyć się obcego języka, a przy tym podróżować, poznawać nowych ludzi i nowe miejsca lub jeśli mieszkasz za granicą i jesteś zainteresowany wolontariatem w Stowarzyszeniu Willa Decjusza – przyślij swoje zgłoszenie.

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą dla każdego młodego człowieka, bez względu na płeć, rasę, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne czy stan zdrowia. Umożliwia organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w akredytowanych organizacjach.

 

EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innych kultur W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od kilku tygodni do 12 miesięcy, nieodpłatnie wspomagając realizację różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariusze nie ponoszą kosztów związanych udziałem w projekcie, mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza uzyskało status Organizacji Goszczącej, Wysyłającej i Koordynującej w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, akcja „Wolontariat Europejski”.

 

Linki:

 

  • http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58000890246
  • http://www.mlodziez.org.pl/

 

Koordynacja:

Katarzyna Renes

kasiarenes@villa.org.pl

Zobacz także