facebook

Program stypendialny „George Sand – Fryderyk Chopin” – złóż aplikację

Fundacja Genshagen, Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Théâtre des Bernardines z Marsylii zapraszają artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne i medialne) do nadsyłania zgłoszeń do udziału w programie rezydencji artystycznej pn. „George Sand – Fryderyk Chopin”.

 

Program ma charakter trójstronny, w rezydencji uczestniczą każdorazowo trzej artyści, jeden z Polski, jeden z Niemiec i jeden z Francji. Stypendium obejmuje 8-tygodniowy pobyt stypendialny w Pałacu Genshagen pod Berlinem (22 czerwca-15 sierpnia 2015) i wynosi 2000 euro oraz opiekę organizacyjną i artystyczne konsultacje. Program rezydencyjny został nazwany imieniem George Sand i Fryderyka Chopina, którzy mogą być dla dzisiejszych artystów przykładem wzajemnej inspiracji oraz kreatywnego procesu twórczego, w trakcie którego oboje twórcy niezależnie tworzyli własne dzieła. 

 

Przez swój trójstronny charakter program rezydencji „George Sand – Fryderyk Chopin“ jest jedyny w swoim rodzaju. Oferuje on wybranym artystkom i artystom możliwość transgranicznego eksperymentu artystycznego. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lutego 2015 (liczy się data stempla pocztowego).

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 

Koordynacja projektu:

Katarzyna Renes –  kasiarenes@villa.org.pl

 

Organizatorzy:

 

  • Fundacja Genshagen
  • Stowarzyszenie Willa Decjusza
  • Théâtre des Bernardines

 

Finansowanie:

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – BKM

Zobacz także