facebook

Forum: Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Zmiany Klimatyczne – Wyzwania dla Biznesu

Stowarzyszenie Willa Decjusza w imieniu partnerów zaprasza do udziału w Forum „Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Zmiany Klimatyczne: Wyzwania dla Biznesu” w dniu 18 lutego 2008 r. w Willi Decjusza (ul. 28 Lipca 17 a, 30-233 Kraków). Forum adresowane jest do przedstawicieli biznesu, organizacji międzynarodowych, pozarządowych, samorządu, administracji publicznej i mediów.

 

Celem Forum jest zainicjowanie konstruktywnego dialogu pomiędzy środowiskami biznesu, organizacji międzynarodowych, pozarządowych, samorządu, administracji publicznej i mediów, co ma szczególne znaczenie w kontekście zbliżającej się międzynarodowej Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Poznaniu w grudniu br.

 

W dniu 16 lutego 2008 roku miną 3 lata od wejścia w życie Protokołu z Kioto, kluczowego międzynarodowego porozumienia na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Kwestie zmian klimatu zajmują dziś centralne miejsce w działaniach ONZ, G8 oraz Unii Europejskiej, jednak zahamowanie procesu zmian klimatycznych nie będzie możliwe bez podjęcia wspólnych działań, angażujących wszystkie grupy społeczne. Powodzenie tego trudnego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od pełnego wykorzystania potencjału środowisk biznesowych, kluczowych aktorów globalnej gospodarki.

 

Program

 

 

Rejestracja uczestnictwa do dnia 12 lutego 2008:

Maria Shmelova, Specjalistka ds. Global Compact, UNDP, tel. 022/8491647,

e-mail: maria.szmelova@undp.org

 

Projekt jest realizowany ze środków

Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Więcej: http://www.acceleratingcsr.eu

 

 

 Język wykładowy Forum: polski

Forum odbędzie się w Willi Decjusza, ul. 28 Lipca 17a, 30-233 Kraków, www.villa.org.pl

 

Koordynatorka Forum ze strony Stowarzyszenia Willa Decjusza: Katarzyna Kopeć

tel.: 012.4253644 w. 180, faks: 012.4253663, katko@villa.org.pl

 

Projekt jest realizowany ze środków

Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Więcej: http://www.acceleratingcsr.eu

 

Partnerzy projektu

 

  • Inicjatywa Global Compact
  • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

Partnerzy Forum

 

  • Stowarzyszenie Willa Decjusza
  • Fundacja Aeris Futuro
  • MARR

Zobacz także