facebook

Renate Schmidgall w Willi Decjusza

Z wielką przyjemnością informujemy, iż od połowy czerwca do połowy lipca naszym gościem jest Renate Schmidgall, wybitna tłumaczka literatury polskiej na język niemiecki, laureatka nagrody Fundacji Ledig – Rowohlt, Europejskiej Nagrody Tłumaczy oraz Nagrody im. Karla Dedeciusa. Tłumaczyła m.in. Witolda Gombrowicza, Andrzeja Kuśniewicza, Pawła Huelle, Marka Ławrynowicza, Andrzeja Stasiuka czy Jacka Dehnela.

 

Renate Schmidgall otrzymała stypendium pobytowe przyznawane przez Fundację Roberta Boscha i Literarisches Colloquium Berlin profesjonalnym tłumaczom literatury z języka niemieckiego i na język niemiecki, względnie z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.

 

Zobacz także