facebook

Visegrad Insight

Nowy środkowoeuropejski półrocznik wydawany przez zespół Res Publica Nowa z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier jest forum prezentacji różnorodnych opinii nt. aktualnych problemów poszczególnych krajów, Grupy Wyszehradzkiej i regionu. Letnia Szkoła Wyszehradzka realizowana przez Willę Decjusza jest zaprezentowana jako jeden z kamieni milowych rozwoju Grupy. Dziękujemy. Aby czytać on-line lub zamówić bezpłatny egzemplarz zapraszamy na www.visegradinsight.eu

Zobacz także