facebook

Stypendia Twórcze 2016 – aplikuj!

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydencyjne w Willi Decjusza w Krakowie.

 

Okres stypendium wynosi od 1-3 miesięcy (możliwe miesiące pobytu to sierpień – listopad 2016). Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub bezpośrednio na podany niżej adres koordynatora projektu w Willi Decjusza. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 roku. 

 

Kto może się ubiegać?

 

  • pisarze z Niemiec, którzy opublikowali przynajmniej jeden tytuł książkowy;
  • tłumacze literatury niemieckiej na język polski;
  • tłumacze literatury polskiej na język niemiecki.

 

Co obejmuje stypendium?

 

  • pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza w Krakowie (jednoosobowe pokoje z łazienką i bezpłatnym dostępem do internetu, wspólna kuchnia);
  • miesięczne stypendium w wysokości 3.000 PLN (ok. 680 EUR) brutto;
  • pomoc ze strony Stowarzyszenia Willa Decjusza w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań autorskich, wykładów i warsztatów oraz w nawiązaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

 

Jak się ubiegać?

 

Zgłoszenia indywidualne w języku polskim lub niemieckim powinny zawierać:

 

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wykształcenie, działalność zawodowa)
  • listę tłumaczeń/publikacji
  • list motywacyjny opisujący projekt literacki planowany do realizacji na okres stypendium wraz z informacją na temat preferowanego terminu i długości pobytu

 

Zgłoszenia elektroniczne należy nadsyłać na adres gosia@villa.org.pl; aplikacje wysyłane pocztą tradycyjną na adres: Małgorzata Różańska, Stowarzyszenie Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233 Kraków.  

 

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną podjęte wspólnie przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kolokwium Literackie w Berlinie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ogłoszone do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

 

Koordynator projektu:

Małgorzata Różańska

gosia@villa.org.pl

Zobacz także