facebook

Znamy laureatów 10. edycji Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello

17 października 2013 roku, podczas międzynarodowej konferencji „Europa – problemy krytyczne”, nastąpiło uroczyste ogłoszenie Laureatów 10. edycji Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003). Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować w tym roku – w kategorii osoba: Myrosława Marynowycza oraz – w kategorii organizacja pozarządowa: Ośrodek Pomocy dla Uchodźców – Centrum Denisa Hurley’a. Nagrodę Honorową otrzymał prof. Adam Daniel Rotfeld.

 

 

Komunikat z posiedzenia Kapituły Polskiej Nagrody imienia Sérgio Vieira de Mello

 

 

 

Nagroda w kategorii „Osoba” – Myrosław Marynowycz

 

Myrosław Marynowycz – ukraiński religioznawca, dziennikarz, tłumacz, działacz społeczny, współzałożyciel Ukraińskiej Grupy Helsińskiej i ukraińskiej Amnesty International, prezes ukraińskiego ośrodka Międzynarodowego PEN-Klubu, a obecnie prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Członek grupy doradczej ds. ekumenizmu, działającej przy zwierzchniku Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej oraz komisji „Sprawiedliwość i Pokój” działającej w ramach Cerkwi. W 2008 roku został odznaczony ukraińskim Orderem Wolności nadawanym za zasługi w utwierdzeniu suwerenności oraz niepodległości Ukrainy, rozwoju demokracji, przestrzeganiu konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. W 2006 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Myrosław Marynowycz pełni szczególną rolę w ukraińskim życiu intelektualnym i naukowym oraz w środowisku świeckich grekokatolików, zawsze zachowując niezależną pozycję i odwagę w formułowaniu sądów. Pełni kluczową rolę w relacjach z Polską, od lat dokonując wszelkich starań na rzecz ponadnarodowego, ponadwyznaniowego i pokojowego współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej. Jest czołowym reprezentantem ukraińskich środowisk otwartych na dialog, odrzucających postawy nacjonalistyczne i ksenofobiczne oraz opowiadających się za pojednaniem między Polakami i Ukraińcami.

 

Nagroda w kategorii „Organizacja Pozarządowa” – Ośrodek Pomocy dla Uchodźców – Centrum Denisa Hurley’a

 

Ośrodek Pomocy dla Uchodźców – Centrum Denisa Hurley’a – jest prężną instytucją charytatywną powstałą w 2009 r. w RPA, udzielającą pomocy uchodźcom z Afryki, którzy opuścili swoje kraje z powodów politycznych lub ekonomicznych. Działaniom Centrum patronuje wieloletni Arcybiskup Durbanu Denis Eugene Hurley (1915-2004). Instytucja utrzymuje się z dotacji rządowych, darowizn zagranicznych i krajowych fundacji oraz datków prywatnych. Centrum jest unikalnym w skali kontynentu ośrodkiem udzielającym nie tylko doraźnej pomocy uchodźcom w pierwszych tygodniach ich pobytu w nowym kraju, ale również otaczającym uchodźców długotrwałą, kompleksową opieką. Centrum Denisa Hurley’a zapewnia swoim podopiecznym możliwość korzystania z programów profilaktyki zdrowotnej, oferuje pomoc w znalezieniu pracy, szkół, dokształcających kursów zawodowych, oraz zapewnia udział w programach edukacyjnych poświęconych tolerancji. Dziennie przez Ośrodek przewija się ok. 500 osób.

 

 

Nagroda Honorowa – Adam Daniel Rotfeld

 

Adam Daniel Rotfeld – polski naukowiec, dyplomata, minister spraw zagranicznych w 2005 roku. W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Brał udział w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) jako członek polskiej delegacji w 1973 r. oraz w Spotkaniach KBWE w Belgradzie, Madrycie i Wiedniu. Od 1989 r. pracował w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem (SIPRI). W latach 1992-1993 został osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. 5 stycznia 2005 roku objął funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W 2006 powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ został Członkiem, a następnie Przewodniczącego Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ ds. rozbrojenia (2008). Od 2008 roku jako współprzewodniczący dwustronnej polsko-rosyjskiej grupy ds. trudnych podejmuje działania służące wzmocnieniu dialogu między oboma państwami. Jego działalność jest przykładem głębokiego zaangażowania w pojednanie między Polską a Rosją.

 

 

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) przyznawana jest corocznie od 10 lat osobom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur. Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą wysocy przedstawiciele Prezydenta RP, Ministra Spraw Zagranicznych, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Ambasad i fundacji wspierających działania w obszarze praw człowieka oraz Fundatorów Nagrody, rozpatrzyła w tym roku 46 wniosków. W kategorii „Osoba” nominowane zostały 24 osoby (w tym 2 osoby otrzymały dwie nominację, jedna trzy nominacje). W kategorii „Organizacja Pozarządowa” nominowanych zostało 15 podmiotów (w tym dwie organizacje otrzymały po dwie nominacje). Jeden wniosek nie spełniał kryteriów regulaminowych i nie został wzięty pod uwagę w dalszych pracach Kapituły.

 

Dotychczasowi laureaci nagrody to: Siostra Rafaela – Urszula Nałęcz, Arnold Wellman, Hassan Omar Hassan, Bernard Kouchner, Andrzej Przewoźnik (1963-2010), Nagy El-Khoury i Mohammad al-Nokkari, Fatos Lubonja, Leopold Unger (1922-2011), Szewach Weiss, Michał Żejmis, Krystyna Priomko-Serafin, Maryna Hulia, Alaksandr Milinkiewicz, Marian Żelazek SVD (1918-2006), Tadeusz Mazowiecki; instytucje: People in need, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenie Memoriał, United Nations Assistance Mission for Iraq, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Magurycz, Festiwal Kultury Żydowskiej, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Stowarzyszenie Jeden Świat.

 

 

 

 Sponsorzy:

 

 

 logo PZU                       log_krakow_airport                   logo_grupa_zue                    log_heygroup

 

 

log_restauracja_villa                       log_dwor_tomaszowice_jpg

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

                                             log_ambasada_szwecja

 

 

 

Fundatorzy: 

 

 

log_msz_napis                               log_malopolska_napis2

Zobacz także