facebook

10. Letnia Szkoła Wyszehradzka

W poniedziałek, 11 lipca 2011 odbędzie się inauguracja jubileuszowej „regularnej” Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, w której uczestniczyć będzie 50 osób zakwalifikowanych w wyniku prowadzonej wiosną rekrutacji.

 

Program uroczystego otwarcia poświęcony będzie rozpoczynającemu się właśnie Przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej i 20-leciu Grupy Wyszehradzkiej.Wykład inauguracyjny Challenge of presidency wygłosi Maciej Szpunar, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Później rozpocznie się tradycyjna już dla Inauguracji Letniej Szkoły Debata Ambasadorów, koncentrująca się w tym roku wokół funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. Debatę poprowadzi Janina Paradowska.

 

Przedstawicieli Mediów zapraszamy na wcześniejszą konferencję prasową z udziałem JE Vasila Grivina, Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce; JE Roberta Kissa, Ambasadora Węgier w Polsce; Martina Svárovskýego, Radcy Ministra w Ambasadzie Czech w Polsce, Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Danuty Glondys, Dyrektorki Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Koordynatorek projektu.

 

Uczestnicy 10. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej przyjadą do Willi Decjusza z Czech, Słowacji, Polski i Węgier (zgodnie z regulaminem po 9 osób z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej), a także z Rumuni, Białorusi, Kosowa, Macedonii i Ukrainy. Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom 10. Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne, a wśród nich: polskie Przewodnictwo w Radzie UE z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń czeskich i węgierskich, 20-lecie Grupy Wyszehradzkiej – podsumowanie i ocena jej funkcjonowania, perspektywy współpracy wyszehradzkiej, budżet UE i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego tej części Europy, perspektywiczna ocena transformacji społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie i poszczególnych krajach, Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne w regionie, udział krajów regionu w misjach stabilizacyjnych, dyplomacja kulturalna, zmiany demograficzne związane z nowymi zjawiskami migracyjnymi, kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych a nowe fale ekstremizmu w regionie, „zagarnięcie Europy” przez prawicę, nowe pokolenie inteligencji zaangażowanej społecznie, a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie, kultura współczesna Polski i krajów sąsiadujących.

 

Willa Decjusza

11 lipca 2011, poniedziałek, godz. 10.30 – 14.00

wstęp wolny

Zobacz także