facebook

Znamy laureatów 12. edycji Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello

15 października 2015 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji „Powrót upadłych imperiów” w Willi Decjusza w Krakowie, nastąpiło uroczyste ogłoszenie Laureatów 12. edycji Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003).

 

Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować w tym roku – w kategorii „osoba”: Pietro Bartolo z Włoch oraz w kategorii „organizacja pozarządowa”: „La Stradę” – Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu z Polski. Honorowe wyróżnienie otrzymał w tym roku rosyjski działacz praw człowieka Siergiej Kowalow.

 

  • Nagroda w kategorii „Osoba”: Pietro Bartolo

 

Pietro Bartolo (1956) – włoski lekarzem; od 1993 r. kieruje specjalistycznym ośrodkiem opieki medycznej na najbardziej wysuniętej na południe włoskiej wyspie Lampedusie, która stała się celem nielegalnej imigracji. Kierowane przez niego centrum odpowiada za ratowanie życia oraz opiekę zdrowotną przybijających na wyspę przez Morze Śródziemne imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Bartolo kieruje zespołem lekarzy i ratowników obecnych na wyspie, tj. publiczną służbą zdrowia, personelem medycznym Czerwonego Krzyża, organizacją „Lekarzy bez Granic” oraz wolontariuszami biorącymi udział w operacjach ratowniczych na morzu i na wyspie. Od 1993 r. Pietro Bartolo udzielił pomocy lekarskiej oraz wszechstronnego wsparcia ponad 250 tys. imigrantom. Jest świadkiem cierpienia setek tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci w dobie rosnącej fali migracyjnej związanej z kryzysem humanitarnym w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

 

  • Nagroda w kategorii „Organizacja Pozarządowa”:

„La Strada” – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

 

„La Strada” – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu formalnie istnieje od roku 1996, faktycznie jednak swą działalność rozpoczęła w roku 1995 realizując „Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej”. Celami statutowymi Fundacji są działania na rzecz poszanowania praw człowieka, zwalczanie handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji, a także przestępstw przeciwko wolności i zdrowiu jednostki.  W ramach swojej działalności Fundacja „La Strada” uświadamia opinii publicznej istnienie problemu handlu ludźmi, informuje społeczeństwo o zagrożeniach związanych z wyjazdem do pracy za granicę, szkoli urzędników, nauczycieli i pedagogów oraz  funkcjonariuszy policji i straży granicznej, przede wszystkim zaś świadczy pomoc i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi i pracy przymusowej, a także prowadzi specjalistyczne schronisko dla kobiet – ofiar handlu ludźmi. Od roku 2009 Fundacja prowadzi  Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Jest także członkiem międzynarodowej Sieci La Strada International, która działa w ośmiu krajach Europy.

 

  • Nagroda Honorowa: Siergiej Kowalow

 

Siergiej Kowalow (1930) – rosyjski działacz praw człowieka, były dysydent, biofizyk, więzień kolonii karnej. Członek niezależnej Grupy Inicjatywnej Obrony Praw Człowieka, współzałożyciel Stowarzyszenia Memoriał i moskiewskiego oddziału Amnesty International. W Rosji postradzieckiej parlamentarzysta, członek Rady Najwyższej RFSRR, przewodniczący parlamentarnego Komitetu Praw Człowieka, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej i Rzecznik Praw Człowieka, członek delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Krytyk tendencji autorytarnych administracji Borysa Jelcyna i Władimira Putina. Publicznie protestował przeciwko wojnie w Czeczenii. W kwietniu 2014 r. w liście otwartym zaapelował do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie rosyjskiej ekspansji na Ukrainie. Trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Laureat Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawanej przez Parlament Europejski. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

 

 

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) przyznawana jest corocznie od 12 lat osobom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw religii i kultur. Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Ministerstw Spraw Zagranicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji wspierających działania Stowarzyszenia Willa Decjusza w obszarze praw człowieka, Fundatorów Nagrody oraz Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza. Dotychczasowymi Laureatami Nagrody byli: Leyla Yunus, Myrosław Marynowycz, Siostra Rafaela – Urszula Nałęcz, Arnold Wellman, Hassan Omar Hassan, Bernard Kouchner, Andrzej Przewoźnik (1963-2010), Nagy El-Khoury i Mohammad al-Nokkari, Fatos Lubonja, Leopold Unger (1922-2011), Szewach Weiss, Michał Żejmis, Krystyna Priomko-Serafin, Maryna Hulia, Alaksandr Milinkiewicz, Marian Żelazek SVD (1918-2006), Tadeusz Mazowiecki oraz w kategorii „organizacja pozarządowa”: Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji „Amalipe”, Ośrodek Pomocy dla Uchodźców – Centrum Denisa Hurley’a, People in need, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenie Memoriał, United Nations Assistance Mission for Iraq, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Magurycz, Festiwal Kultury Żydowskiej, Fundacja Krzyżowa.

 

 

patronat honorowy/honorary patronage

Prezydent Miasta Krakowa/Mayor of the City of Krakow
Jacek Majchrowski

 

 

organizator/organiser

 

 

log_villa

 

 

współpraca/cooperation

 

 

respublica_logo_W_0              kbf

 

 

fundatorzy/founders

 

 

krakow Forum Dialogu (3)

msz_napis_2015                       malopolska_napis_2015

 

 

sponsorzy/sponsors

 

 

log_krakow_airport_niebieskie                  pzu                 grupa_zue_2015

grupa_polska_stal                 donimirski_boutique              ars_modi

 

 

patronat medialny/media partners

 

 

logo_rzeczpospolita             log_tvp_krakow               log_polskie_radio_dla_zagranicy               log_radio_krakow

respublica_logo_W_0                    log_visegrad_insight                   log_new_eastern_europe

log_www_krakow_pl                           log_w_krakowie_pl

Zobacz także