facebook

1. edycja Nagrody im. Sergio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003

30 września 2004 roku podczas międzynarodowej konferencji Odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych. Rola mediów i organizacji pozarządowych została wręczona po raz pierwszy Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003. Kapituła Nagrody uhonorowała wyróżnieniem następujących kandydatów: Tadeusza Mazowieckiego w kategorii osoba oraz Stowarzyszenie Jeden Świat w kategorii organizacja pozarządowa.

 

 

Komunikat z posiedzenia Kapituły Nagrody (plik pdf)

 

  • Tadeusz Mazowiecki

 

Pierwszy premier III Rzeczypospolitej (1989-1991); publicysta, działacz społeczny i polityk; założyciel i redaktor naczelny miesięcznika Więź ; redaktor naczelny tygodnika Solidarność (1981). W sierpniu 1980 – na czele Komisji Ekspertów w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym; jeden z głównych negocjatorów Okrągłego Stołu. 1992-1995 – specjalny wysłannik Komisji Praw Człowieka ONZ do byłej Jugosławii; laureat wielu polskich i zagranicznych nagród.

 

  • Stowarzyszenie Jeden Świat

 

Organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Stowarzyszenie rozpoczęło działania w 1992 roku, a formalnie zarejestrowane w 1994 roku. Od początku Stowarzyszenie działa w ramach międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez międzynarodowy wolontariat krótko- i długoterminowy, szkolenia i seminaria, programy edukacyjne oraz akcje i kampanie tematyczne.

Zobacz także