facebook

Listy do Miłosza

W ramach 2. Festiwalu Czesława Miłosza, w krakowskim mieszkaniu poety odbędzie się seminarium poświęcone projektowi Listy do Miłosza. W czasie spotkania prowadzonego przez Agnieszkę Kosińską, wieloletnią sekretarkę Noblisty, będzie mieć miejsce dyskusja na temat osobistego spojrzenia Miłosza na Europę, ewaluacji jego poglądów i literackich sympatii, dokonujących się przez pryzmat przemian politycznych i społecznych. Spotkanie realizowane będzie w języku angielskim. Wstęp na podstawie zaproszeń.

 

 

 

Koordynacja projektu:

Katarzyna Renes – kasia@villa.org.pl

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Halma – Europejska Sieć Centrów Literackich

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Zobacz także