facebook

8. Letnia Szkoła Wyszehradzka – debaty otwarte

W ramach VIII Letniej Szkoły Wyszehradzkiej zapraszamy na otwarte debaty panelowe: „O potrzebie pamięci europejskiej – debatę z udziałem Ambasadorów państw Grupy Wyszehradzkiej, przeniesioną z inauguracyjnego programu tegorocznej edycji Szkoły, a także debaty „Business for society. Patrons or sponsors” i „Visegrad talks in Europe. The most important debates in V4 countries”.

 

 

 

 

 

Program:

  • 8 lipca (środa), godz. 15.00, Willa Decjusza:

 

„O potrzebie pamięci europejskiej” – debata panelowa z udziałem: JE Roberta Kissa, Ambasadora Republiki Węgierskiej; JE Frantiska Ružički, Ambasadora Republiki Słowackiej; JE Jana Sechtera, Ambasadora Republiki Czeskiej, Pana Andreasa Meitznera, Ministra Pomocnego z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz Pana Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Moderator: Martin Ehl, Hospodárskie Noviny.

 

Martin Ehl. Od 2001 r. pracuje jako redaktor dziennika Hospodářské nowiny (czeski dziennik o tematyce ekonomicznej), gdzie od 2006 r. pełni funkcję dyrektora działu zagranicznego. Od 1992 r. zatrudniony w licznych czeskich mediach, współpracował także z telewizją i radiem. Publikował swoje artykuły w serbskiej, słowackiej i czeskiej prasie. Obszar zainteresowań: Europa Środkowa, Bałkany, Ameryka Łacińska i Hiszpania, polityka bezpieczeństwa, stosunki transatlantyckie, globalizacja. W 1999 r. pracował w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze; w latach 2001-2006 wykładał „Zagadnienia i problemy globalne” na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Karola w Pradze, (Globalizacja i kultura polityczna). Prowadził liczne kursy i wykłady w USA, Polsce, na Węgrzech, Belgii, Włoszech i Słowenii.

 

  • 9 lipca (czwartek), godz. 10.00, Willa Decjusza:

 

„Business for society. Patrons or sponsors” – debata panelowa, w której udział wezmą Seweryn Ashkenazy (PL), Jerzy Brniak (PL), Karol Szyndzielorz (PL). Moderator: Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa.

 

Severyn Ashkenazy (ur. 21 lutego 1936 w Tarnopolu) – polsko-amerykański przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, hotelarz i marszand sztuki. Do 1946 roku mieszkał w Tarnopolu i Krakowie. Następnie wyemigrował wraz z rodziną do Francji. Od 1957 roku mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Do 1994 roku prowadził własne przedsiębiorstwo zajmujące się budownictwem, hotelarstwem i propagowaniem sztuki (prowadził m.in. galerię sztuki. Były współwłaściciel Spółki CMC Creative Management Co. w Warszawie. Od 1994 roku często przebywa w Polsce. Inicjator powstania i współzałożyciel Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa (1999). Jest obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych.

 

Jerzy Brniak (ur. 1954 r.) – w 1977 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (specjalność Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). W 2004 roku został zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W latach 1978 -1992 zdobywał doświadczenie zawodowe w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach głównego księgowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych różnych firm i organizacji. W 1992 roku dołączył do firmy BP. Jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu miał znaczący wkład w zbudowanie systemu zarządzania finansami i podatkami w BP Polska oraz sprawne przeprowadzenie fuzji BP z Mobilem, Castrolem i Aralem w prawnym i podatkowo-finansowym aspekcie tych procesów. Od 2004 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu BP Polska. Jest członkiem Rady Fundacji „Sapere Auso” oraz Rady Fundacji „Sacr Art”.

 

Karol Szyndzielorz. Tytuł magistra obronił na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – specjalizacja Stosunki Międzynarodowe). Swoją karierę rozpoczął w 1957 r. jako dziennikarz Życia Warszawy. W czasie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, w 1968 r. pracował jako korespondent zagraniczny, a potem w 1970 r. jako redaktor działu nauki i techniki. W latach 1980/81 został zastępcą redaktora naczelnego Życia Warszawy, potem jednak pracował dla polskiego Newsweeka jako redaktor działu zagranicznego. W roku 1989 był rzecznikiem w czasie debat Okrągłego Stołu w Polsce. Założyciel i redaktor naczelny Nowej Europy (1991 r.) W 1994 r. został współpracownikiem CEO i członkiem Zarządu Zasada Group (Mercedes Polska). Założyciel i właściciel firmy Media Group (1996). Po czterech latach pracy jako przedstawiciel w Polsce firmy German Energy Group Vereinigte Elektrizitäts Werke Westfalens (VEW), zaczął współpracę z Siemensem, a obecnie pracuje w tej firmie jako doradca Zarządu.

 

Wojciech Przybylski. Redaktor naczelny kwartalnika Res Publica Nowa, zajmującego się kulturą, społeczeństwem i polityką. Utworzył „otwarte” biuro redakcyjne, w którym odbywają się publiczne debaty i wystawy sztuki. Jego publikacje dotyczą idei politycznych, a także powiązań kultury i społeczeństwa. Przez cztery lata organizował wraz z prof. Maciejem Królem (UW) i prof. Krzysztofem Michalskim (Institute of Human Sciences, Wiedeń) w Warszawie Debaty Tischnerowskie. Jest magistrem historii idei i pracuje jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim, teraz przygotowuje pracę doktorską na temat XIX -wiecznej myśli politycznej Juana Donoso Cortesa.

 

  • 9 lipca (czwartek), godz. 12.30, Willa Decjusza:

 

„Visegrad talks in Europe. The most important debates in V4 countries – debata panelowa z udziałem Evy Karadi (HU), Marka Sečkařa (Cz) i Samuela Abrahama (PL). Moderator: Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa.

 

Eva Karadi. Od 1995 r. redaktor naczelna Magyar Lettre Internationale, węgierskiego wydania Europejskiego Kwartalnika Kulturalnego. Od 1998 r. przewodnicząca Węgierskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Fundacji Kultury (Hungarian National Committee of the European Cultural Foundation). Od 1994 r. jedna z koordynatorek współpracy gazet krajów wyszehradzkich w wydawaniu wspólnego Central European Suplement i inicjatorka wielu europejskich i regionalnych przedsięwzięć na rzecz tej współpracy, np. „Revolutions i Restaurations” (1992), „Intellectuals between Morals and Politics” (1996), „Samizdat” (2000) i „Joining the Club: The Central-European countries in the period of the referenda” (2003). Eva Karadi jest doktorem filozofii. Od 1969 r. na Uniwersytecie Eotvos w Budapeszcie.

 

Marek Sečkař. Studiował filozofię na Wydziale Studiów Romańskich na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Od 2001 r. pracuje jako redaktor literackiego miesięcznika Host, głównie zajmując się działem literatury światowej. Opublikował artykuły o tematyce politycznej, kulturalnej, artystycznej i literackiej w czasopismach Host, Tvar, Literární noviny, Lidové noviny, Právo, Mladá Fronta Dnes,Poslední generace. Przetłumaczył na język czeski kilka pozycji z obszaru teorii literatury, filozofii, kultury, historii sztuki, a także fikcji literackiej.

 

Samuel Abrahám. Urodzony w Bratysławie, w 1980 r. wyemigrował do Kanady. Wykształcenie zdobył na University of Toronto i Carleton University. Politolog i filozof polityki. Od 1995 r. pracuje jako redaktor naczelny Kritika & Kontext. Jest także założycielem i dyrektorem instytucji edukacyjnej Society for Higher Learning. Od 1991 r. wykłada na Comenius University in Bratislava. Jest przedstawicielem Foundation Project on Ethnic Relation, specjalizującej się w konfliktach międzyetnicznych w Słowacji. Regularnie publikuje w prasie czeskiej i słowackiej

 

wykład inauguracyjny i debaty panelowe prowadzone będą w języku angielskim

wstęp woln

Zobacz także