facebook

1% dla Stowarzyszenia Willa Decjusza

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie twórczości artystycznej i literackiej, międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna oraz realizacja programów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

 

 

U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promocja pluralizmu i tolerancji w życiu publicznym.

 

Nasz nr KRS 0000059074

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Koniecznie: „Stowarzyszenie Willa Decjusza”, KRS: 0000059074.

 

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Należy wpisać  kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych). Po wyborze Stowarzyszenia Willa Decjusza należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

 

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art. 45 ust. 5f ustawy o pdpf).

 

Szczegółowe informacje dotyczące odliczenia 1% od podatku dostępne są na stronie www.ngo.pl.

Zachęcamy do wysyłania zeznań rocznych za pomocą Internetu.

 

Darowizny
Zachęcamy również do dokonywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia Willa Decjusza.

 

Konto
PKO Bank Polski SA
71 1020 2892 0000 5802 0126 4829

 

lub

 

BNP Paribas Bank Polska SA
35 1600 1039 0002 0031 7208 1001

 

Dziękujemy za wsparcie.

Zobacz także