facebook

Albrecht Dürer i jego epoka

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza na wystawę „Albrecht Dürer i jego epoka – grafika ze zbiorów Wschodniosłowackiego Muzeum w Koszycach”. Wystawa czynna będzie do 25 września 2011 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 oraz w niedziele: 11, 18, 25 września w godz. 12.00 – 18.00. W soboty wystawa będzie nieczynna. Wstęp wolny.

 

Prezentowane na wystawie grafiki stanowią fragment zespołu, przekazanego do zbiorów Wschodniosłowackiego Muzeum w Koszycach w 1888 roku, będącego dziedzictwem testamentowym Imricha Henszlmanna.

 

Muzeum Wschodniosłowackie w Koszycach powstało w 1872 roku. Zbiory Muzeum były gromadzone na kanwie epoki romantyzmu m.in. dzięki darowiznom i zapisom. Do jednego z największych zespołów muzealnych należy zapis testamentowy Imricha Henszlmanna. Był to szeroki przekrój pasji zbieraczych tego wybitnego patrycjusza koszyckiego. Henszlmann przekazał do zbiorów muzealnych swoją bibliotekę, zbiór graficzny, zespół fotografii, kolekcję rysunków, malarstwa i rzeźby oraz numizmaty i eksponaty archeologiczne.

 

Kim był Imrich Henszlmann? Ukończył studia medyczne, jednak całe swoje życie poświęcił historii sztuki i archeologii oraz ochronie zabytków. Jak już powyżej odnotowano, był członkiem rodziny patrycjuszy koszyckich, współzałożycielem Towarzystwa Górnych Węgier w Koszycach, Protoplastą tutejszego Muzeum. Był autorem pierwszej węgierskiej pracy naukowej dotyczącej twórczości Albrechta Dürera. (1846). Zapis Imricha Henszlmanna będący podstawą zbiorów Galerii Rakoczego Muzeum Górnych Węgier, a potem kolekcji grafiki Muzeum Wschodniosłowackiego, zachęcił do podobnego działania współczesnych mu kolekcjonerów do przekazywania swoich zbiorów koszyckiej placówce. Po wieloletnich rozproszeniach i przemieszczeniach w 1968 roku do Koszyc wróciły 294 sztychy, które możemy zaliczyć do skarbów sztuki europejskiej.

 

Wystawa prezentowana w Willi Decjusza podzielona jest na dwie części, jedną stanowi siedemnaście prac autorstwa Albrechta Dürera (1471-1528). Możemy tu oglądać m.in. cztery dzieła wykonane do Apokalipsy Św. Jana, trzy kompozycje z Dużej Pasji, cztery dzieła z Żywotów Panny Marii, słynnego Rhinocervsa (Nosorożca) oraz kilka dzieł samodzielnych. Drugą część ekspozycji stanowi ekspozycja 45 drzeworytów składających się na słynny Tryumfalny pochód cesarza Maksymiliana I. Na zamówienie cesarza nad ich powstaniem pracowali Albrecht Dürer. Albrecht Altdorfer, Hans Springinklee i Hans Burgkmair, Hans Schäfelein, Leonhard Beck, Erhard Schön i prawdopodobnie brat Albrechta Dürera, Hans Dürer.

 

W przypadku indywidualnych prac Albrechta Dürera mamy do czynienia z drzeworytami, jednym miedziorytem (Rycerz, Śmierć i Diabeł 1513) i stalorytem (Wielkie działo 1518). To oryginalne dzieła artysty powstałe za jego życia (dotyczy to samych matryc jak i tłoczenia z nich grafik), oraz po jego śmierci. Najpóźniejszą odbitkę z 1620 r. stanowi wspomniany Rhinocervs (wszystkie prace tłoczone z oryginalnych matryc Dürera). Należy tu zaznaczyć, iż mimo tego faktu nie pomniejsza to wartości tych dzieł dla historyków sztuki i kolekcjonerów.

 

Tryumfalny pochód cesarza Maksymiliana I to dzieło drzeworytnicze wykonane na zamówienie samego cesarza Maksymiliana I (1459-1519). Cykl doczekał się kilku edycji w XVI w. ale dopiero po śmierci cesarza, wszystkie tłoczono na papierach czerpanych ze zindywidualizowanymi znakami wodnymi, co m.in. pozwala na właściwe datowanie poszczególnych tłoczeń. Kolejne edycje ukazały się dopiero w XVIII i XIX wieku. Prace nad wykonaniem dzieła trwały kilka lat, jako pierwsze zostały wykonane szkice kompozycyjne na podstawie, których realizowano matryce. Zachowały się akwarele i rysunki do tego dzieła autorstwa Albrechta Dürera m.in. w zbiorach Albertiny. Najwcześniejsze prace do tego cyklu datowane w kompozycji 1508 wykonał Hans Burgkmair. Należy zaznaczyć, że sam cesarz Maksymilian I brał czynny udział w kształtowaniu kompozycji całego dzieła.

 

Wystawa zrealizowana pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. Program realizowany w ramach obchodów Jubileuszu 15-lecia odnowienia Willi Decjusza i działalności Stowarzyszenia.

 

Koordynacja projektu:

Katarzyna Trojanowska – kasia@villa.org.pl

Zobacz także