facebook

Polsko-Brytyjski Okrągły Stół 2011

Polsko-Brytyjski Okrągły Stół jest corocznym spotkaniem grupy kilkudziesięciu polityków, dyplomatów, urzędników, intelektualistów i przedstawicieli mediów z Polski i Wielkiej Brytanii. Wydarzenie rozpocznie się debatą publiczną z udziałem Davida Milibanda, Ministra Spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 2007-2010. Jego wystąpienie, pod tytułem „Europe between America and China” będzie dotyczyło pozycji Europy w nowym, kształtującym się porządku światowym. Odbędzie się ono 12 maja o godzinie 18:00 w auli Collegium Novum Uniwersytety Jagiellońskiego.

 

 

  • Rejestracja uczestników na stronie 

 

Następnego dnia odbędą się trzy sesje dyskusyjne w zamkniętym gronie ekspertów. Tematy dotyczyć będą nowych modeli wzrostu gospodarczego w Europie; Europejskiego bezpieczeństwa i roli NATO i UE; Relacji z Rosją w kontekście rozwoju programu Partnerstwa Wschodniego.

 

W spotkaniu udział wezmą między innymi David Miliband, Robin Niblett, Dariusz Rosati, Adam Daniel Rotfeld, Prof. Timothy Garton Ash, Andrzej Olechowski, Prof. Norman Davies, Anatole Kaletsky, Charles Grant oraz Aleksander Smolar.

 

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Fundację Unia&Polska, brytyjski ośrodek Chatham House, Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu w Oxfordzie i Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Zobacz także