facebook

Wspomnienie Profesora Jacka Woźniakowskiego

Stowarzyszenie Willa Decjusza z wielkim smutkiem żegna Profesora Jacka Woźniakowskiego. Osobę wyjątkową dla nauki i kultury, Polski i Europy. Profesora historii sztuki, pisarza, publicystę i tłumacza. Wybitnego Intelektualistę, Członka Papieskiej Rady Kultury, Polskiej Akademii Umiejętności i wielu organizacji naukowych i literackich w Polsce i zagranicą.

 

Wielkiego i skromnego Człowieka. Uczestnika obrad Okrągłego Stołu, pierwszego Prezydenta Krakowa wybranego po 1989 roku. Orędownika praworządności i demokracji, odznaczonego m.in.: Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Twórcę naszego Stowarzyszenia. Od początku wspierającego i mającego olbrzymi wkład w powstanie i ukierunkowanie działalności Willi Decjusza, międzynarodowej instytucji kultury, którą w swym przemówieniu inauguracyjnym nazwał „okienkiem Krakowa (nie jedynym wcale!) otwartym na Europę”. Pierwszego Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza, sprawującego tę funkcję w latach 1995-2007, a następnie Honorowego Przewodniczącego.

 

Szczególnie zaangażowanego w poszukiwanie tożsamości i jedności wielokulturowej Europy – „by znaleźć płaszczyznę, gdzie mogą się spotkać różne napięcia i różne prądy myślowe”. Zawsze służącego nam mądrą radą i wskazującego dobrą drogę i jak nikt inny trafnie podkreślającego nastrój i wagę okoliczności.

 

Dziękujemy za wszystkie wspólnie spędzone uroczyste chwile i za szare dni wspólnej pracy, które pozostawimy na zawsze w pamięci. Dzięki Panu Profesorowi nic nigdy nie było zwyczajne. Z Profesorem nie można było przejść przez Kraków, ot tak sobie, bo wszyscy się zatrzymywali, każdy pytał o zdrowie, chciał uścisnąć Jego rękę.

 

Dzięki Niemu dziś Willa Decjusza to: „Locus amoenus, locus superior, miejsce spotkania i współpracy, świadek i uczestnik promieniowania europejskiej kultury. To miejsce, gdzie każdy Europejczyk poczuje się jak w domu.”

 

Kontynuowanie Jego idei i myśli będzie dla nas zaszczytem.

 

Pogrzeb Profesora Jacka Woźniakowskiego odbędzie się w sobotę 8 grudnia. Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 13.00 w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Po nabożeństwie urna z prochami zmarłego zostanie przewieziona do kaplicy Zakładu dla Niewidomych w Laskach, a następnie pochowana na miejscowym cmentarzu.

 

 

Zobacz także