facebook

Miłosz. Zabawy ze słowem – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dnia 20 września 2011 r. na Zamku w Suchej Beskidzkiej odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży obejmujące wykład z historii literatury oraz zajęcia praktyczne. W trakcie zajęć każda uczestnicząca w programie grupa młodzieży przygotowała własną „książkę”. W warsztatach wzięła udział 30-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej oraz z Filii szkoły. Zajęcia prowadziły: Joanna Pawluśkiewicz – pisarka, autorka książek dla dzieci, filmowiec, producentka filmowa oraz Anna Podczaszy- instruktor ds. plastyki, autorka scenografii teatralnej oraz programów edukacyjnych z zakresu sztuki dla dzieci i młodzieży.

 

Umiejscowienie zajęć w historycznych obiektach na terenie Małopolski i umożliwienie młodzieży bezpośredniego obcowania z substancją zabytkową, pozwala na efektywniejsze przyswajanie nowych zagadnień dotyczących szeroko pojętej kultury.

 

Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich nauczycieli i opiekunów. Celem programu jest wypracowanie nowoczesnego modelu edukacji kulturowej, poprzez uzupełnienie edukacji szkolnej o tematykę związaną nie tylko z osobą i twórczością polskiego Noblisty Czesława Miłosza, ale także obszary zainteresowań i metody pracy innych twórców.

 

Koordynacja:

 Katarzyna Renes

kasiarenes@villa.org.pl

Zobacz także