facebook

„(Nie)zwykła przyjaźń” – konkurs literacki

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w konkursie literackim pt. „(Nie)zwykła przyjaźń”, dotyczącym przyjaźni przekraczającej bariery narodowe, kulturowe, religijne czy środowiskowe. Konkurs odbywa się w ramach realizowanego projektu edukacyjnego NASZA EUROPA.

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie zaprasza młodzież gimnazjalną z województw małopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie literackim pt. (Nie)zwykła przyjaźń.

 

Byliśmy sobie obcy, dzieliło nas wiele, staliśmy się przyjaciółmi. Co nas dzieliło? Dlaczego staliśmy się przyjaciółmi, jak do tego doszło? Co nam ta przyjaźń daje, jak nas wzbogaca? Jakie napotyka trudności? Jak widzimy jej przyszłość?

 

Prosimy, opiszcie, w formie opowiadania, przyjaźń przekraczającą bariery narodowe, kulturowe, religijne czy środowiskowe. Podzielcie się waszymi doświadczeniami – pomożecie innym młodym i nam wszystkim, którzy staramy się o lepsze stosunki pomiędzy ludźmi, przezwyciężać historyczne obciążenia, przeciwstawiać się zagrożeniom i budować poczucie solidarności i wzajemnego zaufania.

 

W zaproszeniu do konkursu zwracamy uwagę na różnice narodowe, kulturowe i religijne, jednak tematem prac mogą być również inne przyjaźnie: między młodym i starym, zdrowym i chorym, biednym i bogatym…

 

Proponowana tematyka konkursu była już przedmiotem konkursu dla młodzieży pt. Nasza niezwykła przyjaźń zorganizowanego w roku 2002 przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak w Krakowie przy współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie – w ramach programu Mosty Tolerancji – www.tolerancja.pl.

 

Konkurs jest częścią projektu Nasza Europa, promującego prawa mniejszości w aspekcie kulturowo-etnicznym. Honorowy patronat : Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego; Józef Rostworowski, Małopolski Kurator Oświaty.

 

Główną nagrodą w konkursie jest udział w czterodniowej „Szkole Praw Człowieka i Wielokulturowości” w Willi Decjusza w Krakowie w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2008. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepsze prace konkursowe zostaną umieszczone w publikacji podsumowującej projekt Nasza Europa.

 

Prace konkursowe w formie opowiadania nieprzekraczające 5 stron maszynopisu lub czytelnego rękopisu należy przesyłać do dnia 10 kwietnia 2008 r. na adres Organizatora:

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza

ul. 28 lipca 17 a

30-233 Kraków

 

z dopiskiem „(Nie)zwykła przyjaźń”

(liczy się data stempla pocztowego)

 

Szczegóły konkursu opisane są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.villa.org.pl

 

Informacje dodatkowe: Joanna Krawczyk, koordynator konkursu

tel.: 012 425 36 44 wew. 164, e-mail: konkurs@villa.org.pl

 

NASZA EUROPA – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce

listopad 2007 – październik 2008

 

 

Partnerzy:

 

  • British Council Biuro w Krakowie
  • Instytut Europeistyki UJ
  • Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej
  • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,
  • Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla
  • Association for International Affairs
  • Center for the Research of Ethnicity and Culture
  • Centre for Development and the Environment at University of Oslo.

 

Honorowy patronat

 

  • Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

Zobacz także