facebook

Action Laboratory

Warsztaty są propozycją z zakresu metody rozwoju osobistego przygotowanej specjalnie dla osób, które zakończyły lub wkrótce zakończą pracę zawodową. Jej istotą jest wypracowanie postawy aktywności, szukania nowych możliwości edukacyjnych i zawodowych tak, aby ten przełomowy moment w życiu stał się początkiem dalszego samorozwoju i satysfakcjonującego życia. W programie znajdą się warsztaty emisji głosu i ekspresji ciała, połączone z zajęciami integracyjnymi, międzykulturowymi, rozwojowymi i ewaluacyjnymi.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Grundtvig – uczenie się przez całe życie. Zgodnie z jego założeniami dotyczącymi mobilności osób dorosłych udział w krakowskim warsztacie biorą obcokrajowcy. Zaprosiliśmy piętnaście osób z Bułgarii, Czech, Cypru, Francji, Holandii, Łotwy, Malty, Niemiec, Rumunii i Węgier. Obywatele polscy mogą korzystać z bogatej oferty warsztatów realizowanych w innych krajach. Katalog warsztatów dostępny jest na stronie: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/216/.

 

Warsztat jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Operatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Koordynacja:

Anna Kowalska – ania@villa.org.pl i Jadwiga Figiel-Stoch – jaga@villa.org.pl

Zobacz także