facebook

Wystawa „Wyszehrad to ludzie”

4 lipca 2021 na krakowskich Plantach została otwarta wystawa „Wyszehrad to ludzie” z okazji 30. rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej.

Ideą wystawy jest przedstawienie ludzi zaangażowanych we współpracę V4 –  ich osiągnięć, sukcesów, działań, ale także wyzwań, szans i trudności, przed którymi stają. Wystawa podzielona na kilka obszarów tematycznych jak historia, kultura, ludzie, współpraca transgraniczna, edukacja, aspekty innowacyjności i solidarności i ma na celu podkreślenie roli społeczności tworzących V4 na różnych poziomach oraz ukazanie siły współpracy międzynarodowej w skali lokalnej i globalnej.

Wystawa będzie prezentowana na Plantach (między ul. Poselską a Wawelem) w dniach 1-31 lipca 2021.

Spotkanie odbyło się w ramach Art Pikniku w Willi Decjusza. Dni Wyszehradzkich.

 

PATRONAT HONOROWY – WITOLD KOZŁOWSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Dofinansowanie:
Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

Zobacz także