facebook

Laboratorium Dialogu Kultur – interdyscyplinarny, wieloletni program kulturalny Stowarzyszenia Willa Decjusza

 

Laboratorium Dialogu Kultur to program kompleksowy, zaplanowany do 2022 roku. Zawiera trzy główne komponenty: „Centrum Literackie”, „Platforma Dialogu Międzykulturowego” oraz „Renesans jako przestrzeń dialogu kultur”. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwala na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie oraz podejmowanie zagadnień dotyczących międzynarodowej współpracy kulturalnej i naukowej, w tym metod zarządzania i źródeł finansowania kultury.

 

 

Program będzie obejmował wydarzenia dla mieszkańców Krakowa, turystów, a także przedstawicieli środowisk kultury i nauki z całej Polski, Europy i świata. Projekty, które odbywają się w ramach Laboratorium Dialogu Kultur mają bardzo zróżnicowany charakter, tematykę, formy i metody realizacji. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, które następnie będą udostępniane i upowszechniane.

 

Wszystkie wydarzenia odbędą się w obrębie zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza w Krakowie, bezpłatnie.

 

 

Projekty realizowane w ramach Laboratorium Dialogu Kultur 2019-2022:

 

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003 i objęta honorowym patronatem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz JE Ambasadora Brazylii i JE Ambasadora Szwecji. Przyznawana jest corocznie za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur w dwóch kategoriach: I – Osoba, II – Organizacja pozarządowa.

 

Projekt służy promocji Krakowa jako miasta wolności, otwartego na dialog międzykulturowy oraz promuje i upowszechnia prawa człowieka i swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój demokracji na platformie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 

Do 30. czerwca trwa nabór wniosków nominacyjnych do tegorocznej edycji Nagrody – zapraszamy do składania kandydatur! Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie – LINK.

 

 

Forum PL-EU

Współpraca dyplomatyczna oraz spotkania w obszarze dialogu międzykulturowego z udziałem dyplomatów, czołowych naukowców, intelektualistów i publicystów z Polski i różnych krajów europejskich poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom europejskiego kręgu cywilizacyjnego oraz promocji polskich i europejskich twórców a także dziedzictwa kulturowego Krakowa.

 

 

Szlak Renesansu

W ramach projektu będą podejmowane tematy wokół obiektów o wysokiej wartości historycznej na terenie Krakowa, które poprowadzą eksperci i specjaliści z takich dziedzin, jak: architektura, historia, historia sztuki, którzy zaprezentują uczestnikom zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą renesansu.

 

 

Zobacz także