facebook

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa”

 • Informacje ogólne

 

Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” oferuje autorom i tłumaczom z Niemiec, Francji i Polski reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów składających się z autora i tłumacza z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy.

 

 • Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz:

 

– tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami

– umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy

– omawianie bieżących projektów i/lub planowanie, przygotowywanie przyszłych projektów

– stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się

– umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

 

 • Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

 

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

 

Więcej informacji o Fundacji Genshagen znajdą Państwo tutaj: http://www.stiftung-genshagen.de/pl/fundacja/profil.html

 

 • Wymogi dotyczące profilu stypendystów

 

Program skierowany jest do autorów i tłumaczy wszystkich gatunków literackich z Niemiec, Francji i Polski, którzy zechcą:

– złożyć wspólny wniosek o uczestnictwo w rezydencji jako tandem

– chcą poświęcić się w ciszy i spokoju wspólnej i indywidualnej pracy

– są zainteresowani szerszą wymianą pomiędzy autorami i tłumaczami

– chcą dalej rozwijać swoje umiejętności zawodowe i międzykulturowe

– są zainteresowani literaturą krajów sąsiednich

– są otwarci na kontakty z innymi stypendystami

– są otwarci na Genshagen jako miejsce pobytu

 

 • Znajomość języków obcych

 

– Nie ma wymagań językowych wobec autorek i autorów.

– Odpowiednie umiejętności językowe tłumaczek i tłumaczy.

– Znajomość języka kraju sąsiada lub języka angielskiego jest mile widziana.

 

 • Świadczenia Fundacji Genshagen

 

– jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika

– pokrycie kosztów podróży (przyjazd i wyjazd)

– bezpłatne zakwaterowanie w apartamentach z aneksami kuchennymi

– ryczałtowa stawka na wyżywienie (wyżywienie we własnym zakresie)

– wsparcie organizacyjne na miejscu

 

 • Czas trwania pobytu: 2 – 13 sierpnia 2021 r.

 

 • Formalności

Proszę złożyć wspólny wniosek w dwóch językach: w języku autorki/ autora i w języku tłumaczki/tłumacza

 

 • Proces rekrutacji

 

Konkurs rozpisany w Niemczech, Francji i Polsce. Decyzję podejmuje trójstronne jury złożone z członków reprezentujących instytucje partnerskie w Niemczech, Francji i Polsce.

 

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2021 r.

 

Więcej informacji:

http://www.stiftung-genshagen.de/programm/programm-details/9cca52d1628caa87ab461d9da872e4d9.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2002

 

 

Kontakt:

Charlotte Stolz: Tel: 0049 3378 80 59 59, stolz@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po francusku)

Magdalena Nizioł: Tel: 0049 3378 80 59 49, niziol@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po polsku)

Stiftung Genshagen

Am Schloss 1

14974 Genshagen

Niemcy

 

Partnerzy:

 • Kolegium Europy Wschodniej Jana-Nowaka-Jeziorańskiego
 • Villa Decius Association
 • ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles

 

Instytucje finansujące: Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la litterature

 

Zobacz także