facebook

Ruszył projekt Horyzont 2020 – So-Close

 

 

 

Projekt „Wzmocnienie więzi społecznych poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym przymusowych migracji – SO-CLOSE” będzie trwał 3 lata. Misją projektu jest przyczynianie się do spójności społecznej i walka z marginalizacją lub wykluczeniem uchodźców poprzez umożliwienie spotkań między podobnymi historiami życiowymi oraz zastosowanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych i artystycznych. W oparciu o teorie dziedzictwa kulturowego, ukazujące podobieństwa między przeszłymi i obecnymi doświadczeniami, wsłuchując się w potrzeby grup docelowych oraz poprzez opracowanie metodologii współtworzenia narzędzi cyfrowych i produktów kultury, SO-CLOSE poprawi spójność społeczną i będzie promować wzajemne zrozumienie między uchodźcami i ich społecznościami lokalnymi.

SO-CLOSE oferuje odpowiednie środowisko pokojowej i godnej zaufania mediacji, w ramach którego możliwe jest rozwijanie spotkań kulturalnych wśród wszystkich tych, którzy mają do czynienia z historią przymusowych przesiedleń 

 

Powstałe w ten sposób dane i metodologia zostaną wykorzystane do opracowania kilku aplikacji cyfrowych, w tym celu mamy w naszym konsorcjum silnych partnerów technologicznych z doświadczeniem w tej dziedzinie. Pracując na pograniczu historii, socjologii, kulturoznawstwa, sztuki i informatyki, SO-CLOSE zaprojektuje narzędzia edukacyjne i kulturalne, takie jak interaktywne książki kucharskie, interaktywne filmy dokumentalne oparte na nagraniach wideo, Chatboty z napędem AI, interaktywne wystawy oparte na osobistych wspomnieniach i opowiadaniach lub platformę internetową, nazwaną Memory Center, zbudowaną jako źródło treści i platforma usług.

 

Projekt SO-CLOSE będzie realizowany w czterech różnych lokalizacjach pilotażowych, wybranych ze względu na ich powiązania ze współczesnością, historią i niematerialnym dziedzictwem kulturowym:

– Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków (Polska)

Trikeri Island Concentration Camp (Grecja)

– MUME de l’Exili (Hiszpania)

– MONTE Marzabotto (Włochy)

 

 

Centrum Pamięci będzie interaktywną platformą z wbudowanym repozytorium treści multimedialnych i zaawansowanych usług, będzie globalnym instrumentem przekształcającym staromodne muzea w tzw. Żywe Laboratoria poprzez projektowanie nowych doświadczeń kulturowych opartych na dziedzictwie kulturowym uchodźców, mających na celu generowanie świadomości społecznej. Centrum Pamięci gwarantuje trwały dostęp ogółu społeczeństwa do wyników projektu po jego zakończeniu.

 

 

 

Zobacz także