facebook

Ochrona dziedzictwa – warsztaty w Willi Decjusza

W czerwcu, w ramach projektu pt.: „Specjalista ds. ochrony dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny – program studiów podyplomowych” realizowanego w ramach Programu Edukacj z Funduszy EOG, odbyły się równolegle dwa warsztaty stacjonarne w Willi Decjusza w Krakowie.

 

Warsztaty pt.: „Przestępstwa przeciwko zabytkom i karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury” oraz „Zasady postępowania instytucji kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i zagrożenia wojennego – prawo i praktyka.” poprowadzili: prof. Kamil Zeidler – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz płk. Krzysztof Sałaciński, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa dziedzictwa kultury w MKiDN.

 

Pod okiem prof. Kamila Zeidlera uczestnicy szkolenia zgłębiali wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko zabytkom. Przed uczestnikami stawiane były pytania i zadania, które niejednokrotnie miały za zadanie wytrącenie z utartej ścieżki postępowania i wyście poza schemat. Co więcej, omówione zostało również umiejscowienie ochrony karnoprawnej w ramach systemu ochrony dziedzictwa kulturowego i zagrożenia dziedzictwa kultury przestępczością wraz z przestępstwami przeciwko dziedzictwu kultury w prawie krajowym. Przytoczono wiele przykładów, które pokazywały jak nieoczywiste mogą być przestępstwa powiązane z dziedzictwem o dobrami kultury. Uczestnicy warsztatów rozpoczęli szkolenie od wypełnienia testów diagnozujących wiedzę.

 

Płk. Krzysztof Sałaciński podczas swojego szkolenia omówił prawne aspekty ochrony na wypadek szczególnych zagrożeń, używając przy tym przykładowych instytucji wyspecjalizowanych w ochronie dziedzictwa kultury, a także bliżej przybliżył zagadnienia współpracy i współdziałania różnych podmiotów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa kultury oraz program Błękitnej Tarczy. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci wielu instytucji kultury oraz prawnicy i konserwatorzy – dyskusje były bardzo inspirujące i pozwoliły nam, na zweryfikowanie pewnych założeń.

Przeprowadzone szkolenia stanowiły dobrą okazję do bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń. Warsztaty posłużyły również do zebrania informacji, które są elementem ewaluacji samych warsztatów jak i treści studiów.

Poniżej zostawiamy krótką fotorelację z przeprowadzonych szkoleń.


fot. Paweł Mazur


fot. Paweł Mazur

fot. Paweł Mazur


fot. Paweł Mazur 

fot. Paweł Mazur 


fot. Paweł Mazur 

fot. Paweł Mazur


Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

 
 
 
 
 
 
 

Zobacz także