facebook

8. Letnia Szkoła Wyszehradzka – Inauguracja

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza na Inaugurację 8. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Tegoroczną edycję Szkoły otworzy wykład „Dziedzictwo wolności”, który wygłosi dr hab. Maciej Kołmiński, Dyrektor Instytutu Dyplomacji Collegium Civitas. Debata Ambasadorów „O potrzebie pamięci europejskiej”, która tradycyjnie uświetniać miała uroczystość Inauguracji, odbędzie się w tym roku 8 lipca. Powodem zmiany programu jest konieczność udziału Ambasadorów w spotkaniu z Prezydentem RP, Panem Lechem Kaczyńskim, związanym z zakończeniem Prezydencji Czech w Radzie Unii Europejskiej.

 

 

 

Inauguracja

29 czerwca 2009 

program:

 

10.30 – Otwarcie:

Danuta Glondys, Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza

Powitania:

Prof. Aleksander Koj, Przewodniczący Stowarzyszenia Willa Decjusza

Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski

Maciej Szpunar, Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Artur Paszko, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa 

11.00 – Wykład inauguracyjny:

Maciej Koźmiński, Dyrektor Instytutu Dyplomacji Collegium Civitas 

12.00 – zdjęcie grupowe

 

Do 8. edycji Letniej Szkoły zakwalifikowanych zostało 46 studentów i jeden wolny słuchacz, wybranych spośród 329 kandydatów. Uczestnicy, zgodnie z regulaminem projektu, pochodzą z Polski (8 osób), Węgier (9 osób), Czech (8 osób) i Słowacji (8 osób) oraz z innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej: Rosji (1 osoba), Ukrainy (5 osób), Rumunii (2 osoby), Kosowa (1 osoba), Gruzji (2 osoby), Kirgistanu (1 osoba), Białorusi (1 osoba) i Azerbejdżanu (1 osoba). W większości są studentami lub doktorantami różnych kierunków studiów (stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, prawo, ekonomia, handel, socjologia, medioznawstwo, dziennikarstwo, studia filologiczne i lingwistyczne), ale także młodymi liderami i pracownikami NGO, dziennikarzami i specjalistami ds. PR i HR, tłumaczami, prawnikami, menedżerami sprzedaży czy finansistami.

 

Wśród najważniejszych tematów będących przedmiotem wykładów, seminariów, debat i warsztatów znajdą się najbardziej aktualne wyzwania dla współczesnego świata, Unii Europejskiej i regionu, takie jak przeciwdziałanie światowemu ubóstwu, konsekwencje kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne, społeczne zaangażowanie biznesu i mediów, zagadnienia równowagi genderowej, a także problemy identyfikacji tożsamości europejskiej, regionalnej, narodowej i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

Zajęcia odbywać się będą głównie w Willi Decjusza, renesansowym kompleksie pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej. Przewidziane są również wykłady na krakowskim Kazimierzu (Synagoga Wolfa Poppera) oraz sesje wyjazdowe, m.in. w Auschwitz i Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach: społecznym, literackim, filmowym i fotograficznym oraz przygotowanym we własnym zakresie maratonie multiCOOLturalnym. Będą uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta, m.in. w ramach tradycyjnej pożegnalnej wizyty „Kraków by night”.

 

Letnia Szkoła Wyszehradzka to program wyjątkowy nie tylko ze względu na atrakcyjność interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej corocznie proponowanej kandydatom. Fenomen jej wzrastającej popularności tkwi również, co zgodnie potwierdzają relacje uczestników, w atmosferze towarzyszącej realizacji programu. Efektem kolejnych edycji Letniej Szkoły jest dokonujące się przełamywanie stereotypów, budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy uczestnikami – młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i ekonomiczne w swoich krajach.

 

Większa część programu Letniej Szkoły Wyszehradzkiej adresowana jest wyłącznie do grupy uczestników danej edycji wyłonionej na podstawie nadesłanych aplikacji, ale tradycyjnie część wykładów i debat otwarta jest dla szerokiej publiczności. Charakter otwarty mają zawsze wykłady inauguracyjne, które nakreślają główne obszary tematyczne realizowanego w ciągu dwóch tygodni programu oraz jego wybrane pozycje. W tym roku wszystkich zainteresowanych zapraszamy:

 

29 czerwca (poniedziałek), godz. 10.30, Willa Decjusza:

dr hab. Maciej Koźmiński

(Dyrektor Instytutu Dyplomacji Collegium Civitas), „Dziedzictwo wolności” – wykład

 

Maciej Koźmiński. Historyk, dyplomata, profesor w Instytucie Historii PAN, dyrektor Instytutu Dyplomacji Collegium Civitas, profesor Collegium Józsefa Eoetvoes’a Uniwersytetu w Budapeszcie. W latach 1990-1996 ambasador RP w Republice Węgierskiej. Stypendysta między innymi rządu francuskiego, visiting professor uczelni zagranicznych. Autor ponad 70 prac z zakresu historii dyplomacji, stosunków międzynarodowych i narodowościowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku, a także (jako redaktor i współautor) dwóch wydań i jednego przekładu zbioru Cywilizacja europejska, wykłady i eseje (Warszawa 2004, 2005).

 

3 lipca (piątek), godz. 10.00, Willa Decjusza:

„Deficiencies of democracy” – debata panelowa, w której udział wezmą: Üstün Ergüder (TUR), Anna Krzynówek (PL), Laszlo Rajk (H), Taras Voznyak (UA).

Moderator: Krzysztof Bobiński (PL).

 

Üstün Ergüder. Dyrektor Istanbul Policy Center przy Uniwersytecie w Sabanci w Turcji. Przewodniczący Zarządu i Komitetu Wykonawczego Turkish Third Sector Foundation. Jest także jednym z założycieli Turkish Economic and Social Studies Foundation i obecnie zasiada w Zarządzie tej Fundacji. Jest także członkiem Zarządu Kierowniczego European Foundation Center. W latach 1992 – 2000 był rektorem Uniwersytetu w Bogazici, a wcześniej – Kierownikiem Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na tej uczelni.

 

Anna Krzynówek pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest asystentką na wydziale nauk politycznych Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wykłada również w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Redaktorka czasopisma Pressje, wydawanego przez Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Krakowie. Główny obszar zainteresowań to teoria demokracji i filozofia polityczna. Autorka Reason and Political Order. Normative and Institutional Dimensions of Deliberative Democracy (w druku).

 

Lászl? Rajk. Architekt i projektant. Były dysydent węgierski. Otrzymał tytuł „Doctor of Liberal Arts-DLA” w Budapest University of Technology and Economist (Wydział Architektury). Współzałożyciel Network of Free Initiatives oraz Alliance of Free Democrats, Węgierskiej Partii Liberalnej (1988). W latach 1990-1996 członek Parlamentu, zasiadał w Komisjach Spraw Zagranicznych i Kultury. Od 1992 r. profesor architektury filmu Węgierskiej Akademii Filmowej w Budapeszcie. W latach 1995-1998 doradca Węgierskiego Komitetu Narodowego UNESCO (Word Heritage). Doradca ds. kultury UE (2003). Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Imre Nagy i Nagrody Solidarności.

 

Taras Voznyak. Ekspert ukraiński od spraw politycznych i kulturowych, tłumacz, eseista, filozof. Doradca w sprawach zagranicznych dyrektora Lviv Regional Administration. Redaktor naczelny magazynu Ji.

 

Krzysztof Bobiński. Ukończył historię na Uniwersytetach w Oxfordzie i Londynie. Przez wiele lat pracował jako warszawski korespondent dziennika Financial Times. Współpracował także z innymi redakcjami, m.in. z BBC i Washington Post. Od 1988 r. zajmuje się głównie stosunkami europejskimi. Współzałożyciel i wydawca magazynu Unia & Polska, obecnie prezydent Fundacji Unia & Polska. Członek Zarządu Fundacji Współpraca Polsko-Ukraińska PAUCI.

 

8 lipca (środa), godz. 15.00, Willa Decjusza:

 

„O potrzebie pamięci europejskiej” – debata panelowa z udziałem: JE Roberta Kissa, Ambasadora Republiki Węgierskiej; JE Frantiska Ružički, Ambasadora Republiki Słowackiej; JE Jana Sechtera, Ambasadora Republiki Czeskiej, Pana Andreasa Meitznera, Ministra Pomocnego z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec oraz Pana Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Moderator: Martin Ehl, Hospodárskie Noviny.

 

Martin Ehl. Od 2001 r. pracuje jako redaktor dziennika Hospodářské nowiny (czeski dziennik o tematyce ekonomicznej), gdzie od 2006 r. pełni funkcję dyrektora działu zagranicznego. Od 1992 r. zatrudniony w licznych czeskich mediach, współpracował także z telewizją i radiem. Publikował swoje artykuły w serbskiej, słowackiej i czeskiej prasie. Obszar zainteresowań: Europa Środkowa, Bałkany, Ameryka Łacińska i Hiszpania, polityka bezpieczeństwa, stosunki transatlantyckie, globalizacja. W 1999 r. pracował w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze; w latach 2001-2006 wykładał „Zagadnienia i problemy globalne” na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Karola w Pradze, (Globalizacja i kultura polityczna). Prowadził liczne kursy i wykłady w USA, Polsce, na Węgrzech, Belgii, Włoszech i Słowenii.

 

9 lipca (czwartek), godz. 10.00, Willa Decjusza:

„Business for society. Patrons or sponsors” – debata panelowa, w której udział wezmą Seweryn Ashkenazy (PL), Jerzy Brniak (PL), Karol Szyndzielorz (PL). Moderator: Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa.

 

Severyn Ashkenazy (ur. 21 lutego 1936 w Tarnopolu) – polsko-amerykański przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, hotelarz i marszand sztuki. Do 1946 roku mieszkał w Tarnopolu i Krakowie. Następnie wyemigrował wraz z rodziną do Francji. Od 1957 roku mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Do 1994 roku prowadził własne przedsiębiorstwo zajmujące się budownictwem, hotelarstwem i propagowaniem sztuki (prowadził m.in. galerię sztuki. Były współwłaściciel Spółki CMC Creative Management Co. w Warszawie. Od 1994 roku często przebywa w Polsce. Inicjator powstania i współzałożyciel Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa (1999). Jest obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych.

 

Jerzy Brniak (ur. 1954 r.) – w 1977 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (specjalność Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). W 2004 roku został zarejestrowany w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W latach 1978 -1992 zdobywał doświadczenie zawodowe w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach głównego księgowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych różnych firm i organizacji. W 1992 roku dołączył do firmy BP. Jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu miał znaczący wkład w zbudowanie systemu zarządzania finansami i podatkami w BP Polska oraz sprawne przeprowadzenie fuzji BP z Mobilem, Castrolem i Aralem w prawnym i podatkowo-finansowym aspekcie tych procesów. Od 2004 roku piastuje stanowisko Prezesa Zarządu BP Polska. Jest członkiem Rady Fundacji „Sapere Auso” oraz Rady Fundacji „Sacr Art”.

 

Karol Szyndzielorz. Tytuł magistra obronił na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – specjalizacja Stosunki Międzynarodowe). Swoją karierę rozpoczął w 1957 r. jako dziennikarz Życia Warszawy. W czasie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, w 1968 r. pracował jako korespondent zagraniczny, a potem w 1970 r. jako redaktor działu nauki i techniki. W latach 1980/81 został zastępcą redaktora naczelnego Życia Warszawy, potem jednak pracował dla polskiego Newsweeka jako redaktor działu zagranicznego. W roku 1989 był rzecznikiem w czasie debat Okrągłego Stołu w Polsce. Założyciel i redaktor naczelny Nowej Europy (1991 r.) W 1994 r. został współpracownikiem CEO i członkiem Zarządu Zasada Group (Mercedes Polska). Założyciel i właściciel firmy Media Group (1996). Po czterech latach pracy jako przedstawiciel w Polsce firmy German Energy Group Vereinigte Elektrizitäts Werke Westfalens (VEW), zaczął współpracę z Siemensem, a obecnie pracuje w tej firmie jako doradca Zarządu.

 

Wojciech Przybylski. Redaktor naczelny kwartalnika Res Publica Nowa, zajmującego się kulturą, społeczeństwem i polityką. Utworzył „otwarte” biuro redakcyjne, w którym odbywają się publiczne debaty i wystawy sztuki. Jego publikacje dotyczą idei politycznych, a także powiązań kultury i społeczeństwa. Przez cztery lata organizował wraz z prof. Maciejem Królem (UW) i prof. Krzysztofem Michalskim (Institute of Human Sciences, Wiedeń) w Warszawie Debaty Tischnerowskie. Jest magistrem historii idei i pracuje jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim, teraz przygotowuje pracę doktorską na temat XIX -wiecznej myśli politycznej Juana Donoso Cortesa.

 

9 lipca (czwartek), godz. 12.30, Willa Decjusza:

„Visegrad talks in Europe. The most important debates in V4 countries – debata panelowa z udziałem Evy Kardi (H), Marka Sečkařa (Cz) i Samuela Abrahama (PL). Moderator: Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa.

 

Eva Karadi. Od 1995 r. redaktor naczelna Magyar Lettre Internationale, węgierskiego wydania Europejskiego Kwartalnika Kulturalnego. Od 1998 r. przewodnicząca Węgierskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Fundacji Kultury (Hungarian National Committee of the European Cultural Foundation). Od 1994 r. jedna z koordynatorek współpracy gazet krajów wyszehradzkich w wydawaniu wspólnego Central European Suplement i inicjatorka wielu europejskich i regionalnych przedsięwzięć na rzecz tej współpracy, np. „Revolutions i Restaurations” (1992), „Intellectuals between Morals and Politics” (1996), „Samizdat” (2000) i „Joining the Club: The Central-European countries in the period of the referenda” (2003). Eva Karadi jest doktorem filozofii. Od 1969 r. na Uniwersytecie Eotvos w Budapeszcie.

 

Marek Sečkař. Studiował filozofię na Wydziale Studiów Romańskich na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Od 2001 r. pracuje jako redaktor literackiego miesięcznika Host, głównie zajmując się działem literatury światowej. Opublikował artykuły o tematyce politycznej, kulturalnej, artystycznej i literackiej w czasopismach Host, Tvar, Literární noviny, Lidové noviny, Právo, Mladá Fronta Dnes,Poslední generace. Przetłumaczył na język czeski kilka pozycji z obszaru teorii literatury, filozofii, kultury, historii sztuki, a także fikcji literackiej.

 

Samuel Abrahám. Urodzony w Bratysławie, w 1980 r. wyemigrował do Kanady. Wykształcenie zdobył na University of Toronto i Carleton University. Politolog i filozof polityki. Od 1995 r. pracuje jako redaktor naczelny Kritika & Kontext. Jest także założycielem i dyrektorem instytucji edukacyjnej Society for Higher Learning. Od 1991 r. wykłada na Comenius University in Bratislava. Jest przedstawicielem Foundation Project on Ethnic Relation, specjalizującej się w konfliktach międzyetnicznych w Słowacji. Regularnie publikuje w prasie czeskiej i słowackiej

 

wykład inauguracyjny i debaty panelowe prowadzone będą w języku angielskim

wstęp wolny

 

 

Zobacz także