facebook

Nowy mural w Düsseldorfie – „Res publica reloaded”

W dniach 7-10 kwietnia 2015 roku w Düsseldorfie odbyło się kolejne spotkanie uczestników międzynarodowego projekt „Res publica reloaded – European public spaces as source of empowerment”, którego polskim partnerem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Młodzi menadżerowie kultury i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Holandii i Polski poznawali niemieckie doświadczenia związane z wykorzystaniem sztuki w przestrzeni publicznej.

 

Gospodarzem spotkania była organizacja Arbeit und Leben. Efektem wizyty było również stworzenie muralu  w jednej z dzielnic Düsseldorfu. Praca jest efektem współpracy artystów streatartowych –  Benjamina Benrakada oraz  Sandora Sweeta z grupy Juicie Graphics. Mural powstał dzięki gościnnosci niemieckiego artysty Klausa Klingera – członka i założyciela kolektywu Farbfiber.

 

11150587_463337997169092_4924393012433171750_n

 

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu „Res publica reloaded – European public spaces as source of empowerment”, którego koordynatorem jest niemiecka organizacja Arbeit und Leben.

 

Projekt partnerski w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” wspiera niezawodową edukację osób dorosłych. Działalność w ramach tego międzynarodowego partnerstwa skupia się na poruszaniu tematu powiązań edukacji kulturalnej i politycznej, jak również konotacjach między formalnymi i nieformalnymi formami nauczania. Uczestnicy projektu podejmą próbę przyjrzenia się i późniejszego wykorzystania strategii sztuki publicznej (szeroko rozumianej jako street art) w konstruowaniu zinstytucjonalizowanych strategii artystycznych i nowych metod edukacji. Partnerstwo ma na celu umożliwienie międzynarodowych mobilności, spotkań reprezentantów instytucji zaangażowanych w projekt oraz ich słuchaczy oraz organizacji warsztatów.

 

Ponadto stworzona zostanie platforma cyfrowa umożliwiająca dyskusję oraz wymianę dokumentów, dzieł sztuki, zdjęć, materiałów video, itp. Platforma ta będzie także służyć rozpowszechnianiu oraz dokumentowaniu osiągniętych rezultatów, a w zamierzeniu funkcjonować będzie także po zakończeniu projektu. Opracowana także zostanie dokumentacja łącznie z opisem praktycznych metod możliwych do wdrożenia w różnych środowiskach, które udostępnione zostaną propagatorom edukacji kulturalnej i politycznej oraz społeczności Kształcenia Ustawicznego (Life Long Learning) w Europie.

 

Strona internetowa projektu: www.respublicareloaded.eu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Zobacz także