facebook

Ludzie Europy – konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ludzie Europy”, dotyczącym obecności przedstawicieli innych narodowości, religii i kultur w kulturze Polski. Konkurs odbywa się w ramach realizowanego projektu edukacyjnego NASZA EUROPA.

 

 

 

 

 

 • list do nauczycieli
 • regulamin konkursu
 • tekst do druku

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie plastycznym pt. LUDZIE EUROPY.

 

Konkurs jest częścią projektu Nasza Europa, który ma na celu promowanie jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa, czyli zasady poszanowania praw mniejszości, w aspekcie kulturowo-etnicznym. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie, której otwarcie nastąpi 21 kwietnia w Willi Decjusza w Krakowie.

 

Prace konkursowe należy przesyałać do dnia 10 kwietnia 2008 r. na adres Organizatora:

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza

ul. 28 lipca 17 a

30-233 Kraków

 

z dopiskiem „Ludzie Europy”

(liczy się data stempla pocztowego)

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.villa.org.pl

Informacje dodatkowe: Joanna Krawczyk, koordynator konkursu

tel.: 012 425 36 44 wew. 164, e-mail: konkurs@villa.org.pl

 

NASZA EUROPA – projekt edukacyjny na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce

listopad 2007 – październik 2008

 

Partnerzy:

 

 • British Council Biuro w Krakowie
 • Instytut Europeistyki UJ
 • Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK,
 • Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla
 • Association for International Affairs
 • Center for the Research of Ethnicity and Culture
 • Centre for Development and the Environment at University of Oslo.

 

Honorowy patronat:

 

 • Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Józef Rostworowski, Małopolski Kuratora Oświaty

Zobacz także