facebook

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) – warsztaty dla NGO-sów

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS z Warszawy oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza serdecznie zapraszają przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych z całej Polski do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, których celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących wykorzystywania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) w działaniach organizacji pozarządowych.

 

Karta Praw Podstawowych jest kluczowym dokumentem w Unii Europejskiej gwarantującym  prawa i wolności zebrane w sześciu rozdziałach: godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie i wymiar sprawiedliwości.

 

Odbędą się dwie edycje warsztatów:

 

  • 3-4 października (piątek-sobota) – Kraków – warsztaty dla działaczy/działaczek organizacji pozarządowych (zobacz szczegółowy program)

 

  • 10-11 października (piątek-sobota)  – Warszawa – warsztaty dla prawników/prawniczek oraz osób prowadzących działania prawne w organizacjach pozarządowych (zobacz szczegółowy program)

 

Prowadzący warsztaty:

 

  • Adam Bodnar – doktor nauk prawnych, w latach 2004 – 2008 koordynator Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, od 2011 r. wiceprezes zarządu Fundacji i szef jej działu prawnego. Od stycznia 2008 r. jest ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Prezes zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, członek Rady Programowej Fundacji „Panoptykon”.

 

  • Dominika Bychawska-Siniarska – prawniczka, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie, pracowała w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, od 2008 r. dyrektorka programu „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz „Europy Praw Człowieka”, członek Panelu Doradczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, została odznaczona dziennikarską nagrodą „Artykułu 54 Konstytucji RP” za zasługi na rzecz wolności słowa w Polsce.

 

  • Mirosław Wróblewski – radca prawny, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na kadencję w latach 2012-2017. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zainteresowane osoby i organizacje prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do dnia 22 września. Liczba miejsc ograniczona. Osoby przyjęte na warsztaty poinformujemy do 24 września.

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom mieszkającym poza miejscem organizacji szkolenia zwrot kosztów przejazdu (autobus bądź pociąg II klasa) oraz nocleg z piątku na sobotę. Uczestniczy otrzymają dyplom ukończenia warsztatów.

 

Odpowiedzi na wszystkie pytania udzieli Natalia Mileszyk, natalia.mileszyk@inpris.pl

 

Warsztaty organizowane są we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa) i Stowarzyszeniem Willa Decjusza (Kraków).

 

 

pobrane

 

Warsztaty odbywają się w ramach międzynarodowego projektu „Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument” finansowanego przez Unię Europejską i współfinansowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

 

 

Partnerzy

 

vdversjpg        logo

 

 

 

 

Zobacz także